2016-05-17 09:47:45

Projekt Uchwały Zarządu nr 2/2016

Projekt Uchwały Zarządu w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania za 2015 r.

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Konferencja Leader dziś i jutro

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW