2016-05-17 08:36:23

Projekt Uchwały Zarządu nr 1/2016

Projekt Uchwały Zarządu w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Sprawozdawczo - Wyborczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Konferencja Leader dziś i jutro

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW