2016-11-28 15:20:55

Projekt Uchwały Zarządu nr 14/2016

Projekt Uchwały Zarządu, zmieniająca Uchwałę nr 7/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Programowej Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej.

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Konferencja Leader dziś i jutro

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW