2016-11-28 15:18:14

Projekt Uchwały Zarządu nr 13/2016

Projekt Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich na rok 2017.

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Bus Turystyczny

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW