2019-07-09 10:16:04

Dokumenty do pobrania dla operacji typu premie


Poniższe dokumenty zaktualizowane na dzień 24 czerwca 2019 roku:

Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) - otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (.pdf) (wersja 3z) - otwórz

Biznesplan (wersja 3z)

 • Biznesplan (.pdf) - otwórz
 • Biznesplan (.docx) - otwórz
 • Biznesplan - tabele finansowe (.xlsx) - otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (.pdf) - otwórz

Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 4z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
 • Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) - otwórz
 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (.xlsx) - otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf, od 06.06.2018 r.) - otwórz

Formularz wniosku o płatność (wersja 4z od 24.06.2019)

 • Wniosek o płatność (.pdf) - otwórz
 • Wniosek o płatność (.xlsx) - otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf) - (wersja 4z) - otwórz
 • Załącznik nr 2 wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej (.xlsx) - (wersja 4z) - otwórz
 • Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (.xlsx) - otwórz
 • Informacja pomocnicza do sprawozdania z realizacji Biznesplanu (.pdf) - otwórz

 

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Szkolenia

Sprawdź naszą ofertę.

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW