2019-07-09 10:16:04

Dokumenty do pobrania dla operacji typu premie


Poniższe dokumenty zaktualizowane na dzień 24 czerwca 2019 roku:

Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) - otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (.pdf) (wersja 3z) - otwórz

Biznesplan (wersja 3z)

 • Biznesplan (.pdf) - otwórz
 • Biznesplan (.docx) - otwórz
 • Biznesplan - tabele finansowe (.xlsx) - otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (.pdf) - otwórz

Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 4z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
 • Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) - otwórz
 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (.xlsx) - otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf, od 06.06.2018 r.) - otwórz

Formularz wniosku o płatność (wersja 4z od 24.06.2019)

 • Wniosek o płatność (.pdf) - otwórz
 • Wniosek o płatność (.xlsx) - otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf) - (wersja 4z) - otwórz
 • Załącznik nr 2 wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej (.xlsx) - (wersja 4z) - otwórz
 • Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (.xlsx) - otwórz
 • Informacja pomocnicza do sprawozdania z realizacji Biznesplanu (.pdf) - otwórz

 

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Konferencja Leader dziś i jutro

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW