2021

Uchwała Rady Programowej nr 17/2021

z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w sposobie realizacji operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków nr 3/2020. ...

Uchwała Rady Programowej nr 16/2021

z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie oceny wniosku nr 3/2020/4 ...

Uchwała Rady Programowej nr 15/2021

z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia listy biorących udział  w ocenie wniosku 3/2020/4 w ramach naboru 3/2020 ...

Uchwała Rady Programowej nr 14/2021

z dnia 14 stycznia 2021 r. zmieniająca Uchwałę nr 19/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR, które podlegaja dalszej ocenie w ramach naboru 3/2020. ...

Uchwała Rady Programowej nr 13/2021

z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie oceny wniosku nr 3/2020/14 ...

Uchwała Rady Programowej nr 12/2021

z dnia 14 styczniia 2021 r. w sprawie oceny wniosku nr 3/2020/13 ...

Uchwała Rady Programowej nr 11/2021

z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie oceny wniosku nr 3/2020/12 ...

Uchwała Rady Programowej nr 10/2021

z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie oceny wniosku nr 3/2020/11 ...

Uchwała Rady Programowej nr 9/2021

z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie oceny wniosku nr 3/2020/10 ...

Uchwala Rady Programowej nr 8/2021

z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie oceny wniosku nr 3/2020/9 ...


Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Szkolenia

Sprawdź naszą ofertę.

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW