2020

Uchwała Rady Programowej nr 21/2020

z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia listy biorących udział w ocenie w ramach naboru 3/2020 ...

Uchwała Rady Programowej nr 20/2020

z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji niezgodnych z LSR, które nie podlegają dalszej ocenie w ramach naboru 3/2020. ...

Uchwała Rady Programowej nr 19/2020

z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR, które podlegają dalszej ocenie w ramach naboru 3/2020. ...

Uchwała Rady Programowej nr 18/2020

z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rejestru interesw członków Rady dotyczącego naboru 3/2020 ...

Uchwała Rady Programowej nr 17/2020

z dnia 18 września 2020 r. w sprawie przyjęcia: kryteriów wyboru operacji/grantobiorców, kryteriów zgodności z Lokalną Strategią rozwoju na lata 2014-2020, minimalnych wymagań stawianych wnioskom o przyznanie pomocy/powierzenie grantu. ...

Uchwała Rady Programowej nr 16/2020

z dnia 18 września 2020 r. uchylająca Uchwałę rady Programowej nr 27/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r. w prawie przyjęcia: kryteriów wyboru operacji/grantobiorców, kryteriów zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020, minimalnych wymagań stawianych wnioskom o prz...

Uchwała Rady Programowej nr 15/2020

z dnia 18 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody nadokonanie zmian w sposobie realizacji operacji wybranych do dofinansowania w ramach naborów wniosków nr: 1/2020, 2/2020. ...

Uchwała Rady Programowej nr 14/2020

z dnia 18 września 2020 r. w sprawie oceny wniosku nr 2/2020/3. ...

Uchwała Rady Programowej nr 13/2020

z dnia 18 września 2020 r. w sprawie oceny wniosku nr 2/2020/2. ...

Uchwała Rady Programowej nr 12/2020

z dnia 18 września 2020 r. w sprawie oceny wniosku nr 2/2020/1. ...


Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Szkolenia

Sprawdź naszą ofertę.

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW