2019

Uchwała Rady Programowej nr 27/2019

w sprawie przyjęcia: kryteriów wyboru operacji/grantobiorców, kryteriów zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020, minimalmych wymagań stawianych wnioskom o przyznanie pomocy/powierzenie grantu. ...

Uchwała Rady Programowej nr 26/2019

uchylająca Uchwałę Rady Programowej nr 18/2018 z dnia 24 czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Rady Programowej nr 58/2017 z dnia 31 marca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Rady Programowej nr 7/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia: kryteriów wyboru operacji/grantobiorców,...

Uchwała Rady Programowej nr 25/2019

w sprawie ponownej oceny wniosku nr 3/2019/5 ...

Uchwała Rady Programowej nr 24/2019

w sprawie powołania zespołu do ponownej oceny wniosków w ramach naboru 3/2018. ...

Uchwała Rady Programowej nr 23/2019

w sprawie ponownej oceny wniosku nr 3/2018/14 ...

Uchwała Rady Programowej nr 22/2019

w sprawie ponownej oceny wniosku nr 3/2018/10 ...

Uchwała Rady Programowej nr 21/2019

w sprawie ponownej oceny wniosku nr 3/2018/5 ...

Uchwała Rady Programowej nr 20/2019

W sprawie powołania zespołów do ponownej oceny wniosków  w ramach naboru 3/2018. ...

Uchwała Rady Programowej nr 19/2019

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w sposobie realizacji operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru 3/2018. ...

Uchwała Rady Programowej nr 18/2019

w sprawie oceny wniosku nr 3/2018/16 ...


Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Konferencja Leader dziś i jutro

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW