2019

Uchwała Rady Programowej nr 41/2019

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w sposobie realizacji operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru 1/2019. ...

Uchwała Rady programowej nr 40/2019

w sprawie oceny wniosku nr 1/2019/10 ...

Uchwała Rady Programowej nr 39/2019

w sprawie oceny wniosku nr 1/2019/9 ...

Uchwała Rady Programowej nr 38/2019

w sprawie oceny wniosku nr 1/2019/8 ...

Uchwała Rady Programowej nr 37/2019

w sprawie oceny wniosku nr 1/2019/7 ...

Uchwała Rady Programowej nr 36/2019

w sprawie oceny wniosku nr 1/2019/6 ...

Uchwała Rady Programowej nr 35/2019

w sprawie oceny wniosku nr 1/2019/5 ...

Uchwała Rady Programowej nr 34/2019

w sprawie oceny wniosku nr 1/2019/4 ...

Uchwała Rady Programowej nr 33/2019

w sprawie oceny wniosku nr 1/2019/3 ...

Uchwała Rady Programowej nr 32/2019

w sprawie oceny wniosku nr 1/2019/2 ...


Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Konferencja Leader dziś i jutro

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW