2019

Uchwała Rady Programowej nr 21/2019

w sprawie ponownej oceny wniosku nr 3/2018/5 ...

Uchwała Rady Programowej nr 20/2019

W sprawie powołania zespołów do ponownej oceny wniosków  w ramach naboru 3/2018. ...

Uchwała Rady Programowej nr 19/2019

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w sposobie realizacji operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru 3/2018. ...

Uchwała Rady Programowej nr 18/2019

w sprawie oceny wniosku nr 3/2018/16 ...

Uchwała Rady Programowej nr 17/2019

w sprawie oceny wniosku nr 3/2018/15 ...

Uchwała Rady Programowej nr 16/2019

w sprawie oceny wniosku nr 3/2018/14 ...

Uchwała Rady Programowej nr 15/2019

w sprawie oceny wniosku nr 3/2018/13 ...

Uchwała Rady Programowej nr 14/2019

w sprawie oceny wniosku nr 3/2018/12  ...

Uchwała Rady Programowej nr 13/2019

w sprawie oceny wniosku nr 3/2018/11 ...

Uchwała Rady Programowej nr 12/2019

w sprawie oceny wniosku nr 3/2018/10 ...


Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Konferencja Leader dziś i jutro

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW