2017

Uchwała Rady Programowej nr 58/2017

zmieniajaca Uchwałę Rady Programowej nr 7/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia: kryteriów wyboru operacji/grantobiorców, kryteriów zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020, minimalnych wymagan stawianych wnioskom o przyznanie pomocy/powierzenie...

Uchwała Rady Programowej nr 57/2017

w sprawie przyjęcia Procedury wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ...

Uchwała Rady Programowej nr 56/2017

uchylająca Uchwałę nr 3/2016 z dnia 13 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Procedury wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. ...

Uchwała Rady Programowej nr 55/2017

zmieniająca Uchwałę Rady Programowej nr 1/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Rady Programowej. ...

Uchwała Rady Programowej nr 54/2017

w sprawie oceny wniosku nr 2/2017/G/16 ...

Uchwała Rady Programowej nr 53/2017

w sprawie oceny wniosku nr 2/2017/G/15 ...

Uchwała Rady Programowej nr 52/2017

w sprawie oceny wniosku nr 2/2017/G/14 ...

Uchwała Rady Programowej nr 51/2017

w sprawie oceny wniosku nr 2/2017/G/13 ...

Uchwała Rady Programowej nr 50/2017

w sprawie oceny wniosku nr 2/2017/G/12 ...

Uchwała Rady Programowej nr 48/2017

w sprawie oceny wniosku nr 2/2017/G/10 ...


Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Szkolenia

Sprawdź naszą ofertę.

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW