2017

Uchwała Rady Programowej nr 58/2017

zmieniajaca Uchwałę Rady Programowej nr 7/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia: kryteriów wyboru operacji/grantobiorców, kryteriów zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020, minimalnych wymagan stawianych wnioskom o przyznanie pomocy/powierzenie...

Uchwała Rady Programowej nr 57/2017

w sprawie przyjęcia Procedury wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ...

Uchwała Rady Programowej nr 56/2017

uchylająca Uchwałę nr 3/2016 z dnia 13 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Procedury wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. ...

Uchwała Rady Programowej nr 55/2017

zmieniająca Uchwałę Rady Programowej nr 1/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Rady Programowej. ...

Uchwała Rady Programowej nr 54/2017

w sprawie oceny wniosku nr 2/2017/G/16 ...

Uchwała Rady Programowej nr 53/2017

w sprawie oceny wniosku nr 2/2017/G/15 ...

Uchwała Rady Programowej nr 52/2017

w sprawie oceny wniosku nr 2/2017/G/14 ...

Uchwała Rady Programowej nr 51/2017

w sprawie oceny wniosku nr 2/2017/G/13 ...

Uchwała Rady Programowej nr 50/2017

w sprawie oceny wniosku nr 2/2017/G/12 ...

Uchwała Rady Programowej nr 48/2017

w sprawie oceny wniosku nr 2/2017/G/10 ...


Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW