2016

Uchwała Rady Programowej nr 5/2016

z dnia 13 września 2016 r. w  sprawie przyjęcia Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. ...

Uchwała Rady Programowej nr 4/2016

z dnia 13 września 2016 r. uchylająca Uchwałę nr 6/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. ...

Uchwała Rady Programowa nr 3/2016

z dnia 13 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Procedury wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. ...

Uchwała Rady Programowej nr 2/2016

z dnia 13 września 2016 r. uchylająca Uchwałę nr 5/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Procedury wyboru i oceny  operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii rozwoju na lata 2014-2020. ...

Uchwała Rady Programowej nr 1/2016

z dnia 13 września 2016 r. zmieniająca Uchwałę nr 7/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia: kryteriów wyboru operacji/grantobiorców, kryteriów zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020, minimalnych wymagań stawianych wnioskom o przyznanie pomocy/p...


Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW