2016

Uchwała Rady Programowej nr 5/2016

z dnia 13 września 2016 r. w  sprawie przyjęcia Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. ...

Uchwała Rady Programowej nr 4/2016

z dnia 13 września 2016 r. uchylająca Uchwałę nr 6/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. ...

Uchwała Rady Programowa nr 3/2016

z dnia 13 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Procedury wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. ...

Uchwała Rady Programowej nr 2/2016

z dnia 13 września 2016 r. uchylająca Uchwałę nr 5/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Procedury wyboru i oceny  operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii rozwoju na lata 2014-2020. ...

Uchwała Rady Programowej nr 1/2016

z dnia 13 września 2016 r. zmieniająca Uchwałę nr 7/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia: kryteriów wyboru operacji/grantobiorców, kryteriów zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020, minimalnych wymagań stawianych wnioskom o przyznanie pomocy/p...


Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Bus Turystyczny

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW