2019

Uchwała Rady Programowej nr 31/2019

w sprawie oceny wniosku nr 1/2019/1 ...

Uchwała Rady Programowej nr 30/2019

w sprawie przyjęcia listy biorących udział w ocenie w ramach naboru 1/2019 ...

Uchwała Rady Programowej nr 29/2019

w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR, które podlegają dalszej ocenie w ramach naboru 1/2019. ...

Uchwała Rady Programowej nr 28/2019

w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków Rady dotyczącego naboru 1/2019 ...

Uchwała Rady Programowej nr 27/2019

w sprawie przyjęcia: kryteriów wyboru operacji/grantobiorców, kryteriów zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020, minimalmych wymagań stawianych wnioskom o przyznanie pomocy/powierzenie grantu. ...

Uchwała Rady Programowej nr 26/2019

uchylająca Uchwałę Rady Programowej nr 18/2018 z dnia 24 czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Rady Programowej nr 58/2017 z dnia 31 marca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Rady Programowej nr 7/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia: kryteriów wyboru operacji/grantobiorców,...

Uchwała Rady Programowej nr 25/2019

w sprawie ponownej oceny wniosku nr 3/2019/5 ...

Uchwała Rady Programowej nr 24/2019

w sprawie powołania zespołu do ponownej oceny wniosków w ramach naboru 3/2018. ...

Uchwała Rady Programowej nr 23/2019

w sprawie ponownej oceny wniosku nr 3/2018/14 ...

Uchwała Rady Programowej nr 22/2019

w sprawie ponownej oceny wniosku nr 3/2018/10 ...


Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Konferencja Leader dziś i jutro

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW