2017

Uchwała Rady Programowej nr 68/2017

w sprawie oceny wniosku nr 1/2017/4   ...

Uchwała Rady Programowej nr 67/2017

w sprawie oceny wniosku nr 1/2017/3    ...

Uchwała Rady Programowej nr 66/2017

w sprawie oceny wniosku nr 1/2017/2   ...

Uchwała Rady Programowej nr 65/2017

w sprawie oceny wniosku nr 1/2017/1   ...

Uchwała Rady Programowej nr 64/2017

w sprawie przyjęcia listy biorących udział w ocenie  w ramach naboru 1/2017 ...

Uchwała Rady Programowej nr 63/2017

w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR, które podlegają dalszej ocenie w ramach naboru 1/2017 ...

Uchwała Rady Programowej nr 62/2017

w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków Rady dotyczącego naboru 1/2017 ...

Uchwała Rady Programowej nr 61/2017

w sprawie przyjęcia Procedury wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ...

Uchwała Rady Programowej nr 60/2017

uchylająca Uchwałę nr 57/2017 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Procedury wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. ...

Uchwała Rady Programowej nr 59/2017

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu realizacji operacji wdrażanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. ...


Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW