2021

Uchwała Zarządu nr 11/2021

z dnia 13 października 2021 r. w sprawie aktualizacji Polityki Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych. ...

Uchwała Zarządu nr 10/2021

z dnia 13 października 2021 r. uchylająca Uchwałę nr 3/2010 z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie ustalenia kwoty przysługującej za 1 km  w przypadku wykorzystania samochodu prywatnego pracowników do celów służbowych. ...

Uchwała Zarządu nr 9/2021

z dnia 13 października 2021 r. w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Wyborczego Walnego Zebrania. ...

Uchwała Zarządu nr 8/2021

z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia. ...

Uchwała Zarządu nr 7/2021

z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie wykluczenia z listy członków Stowarzyszenia. ...

Uchwała Zarządu nr 6/2021

z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju. ...

Uchwała Zarządu nr 5/2021

z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie zawieszenia w prawach członkowskich. ...

Uchwała Zarządu nr 4/2021

z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2020 r. oraz podziale wyniku finansowego. ...

Uchwała Zarządu nr 3/2021

z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia w poczet  członków Stowarzyszenia. ...

Uchwała Zarządu nr 2/2021

z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia. ...


Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Szkolenia

Sprawdź naszą ofertę.

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW