2020

Uchwała Zarządu nr 16/2020

z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia składek członkowskich. ...

Uchwała Zarządu nr 15/2020

z  dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia członków stowarzyszenia. ...

Uchwała Zarządu nr 14/2020

z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wyboru kluczowych kryteriów dla naboru nr 3/2020. ...

Uchwała Zarządu nr 13/2020

z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu naboru wniosków przeprowadzanego w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej Przedsięwzięcie: 1.1.1 Nowe miejsca pracy Wdrażanego w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ra...

Uchwała Zarządu nr 12/2020

z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju. ...

Uchwała Zarządu nr 11/2020

w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju ...

Uchwała Zarządu nr 10/2020

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2019 r. oraz podziale wyniku finansowego. ...

Uchwała Zarządu nr 9/2020

w sprawie wyboru kluczowych kryteriów dla naboru nr 1/2020, 2/2020. ...

Uchwała Zarządu nr 8/2020

w sprawie przyjęcia zatwierdzenia regulaminów naborów wniosków przeprowadzanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej Przedsięwzięcie: 1.2.1 Rozwój infrastruktury służącej społeczności lokalnej wdrażanych w ramach poddzia...

Uchwała Zarządu nr 7/2020

w sprawie zmiany miejsca i formy posiedzenia Zwyczajnego Sprawozdawczego Walnego Zebrania. ...


Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Szkolenia

Sprawdź naszą ofertę.

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW