2019

Uchwała Zarządu nr 10/2019

w sprawie przyjęcia zmiany polityki rachunkowości Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej. ...

Uchwała Zarządu nr 9/2019

w sprawie ustalenia składek członkowskich ...

Uchwała Zarządu nr 8/2019

Uchwała Zarządu nr 8/2019 w sprawie wyboru kluczowych kryteriów dla naboru nr 1/2019. ...

Uchwała Zarządu nr 7/2019

Uchwała Zarządu nr 7/2019 w sprawie zatwierszenia regulaminu naboru wniosków przeprowadzanego w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej Przedsięwzięcie: 1.1.1 Nowe miejsca pracy Wdrażanego w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramac...

Uchwala Zarządu nr 6/2019

w sprawie zawieszenia w prawach członkowskich ...

Uchwała Zarządu nr 5/2019

w sprawie wykluczenia z listy członków stowarzyszenia. ...

Uchwała Zarządu nr 4/2019

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2018 r. ...

Uchwała Zarządu nr 3/2019

w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju. ...

Uchwała Zarządu nr 2/2019

w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju ...

Uchwała Zarządu nr 1/2019

w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Sprawozdawczo - Wyborczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia ...

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Konferencja Leader dziś i jutro

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW