2018

Uchwała Zarządu nr 21/2018

w sprawie przyjęcia regulaminu dokonywania zakupów. ...

Uchwała Zarządu nr 20/2018

uchylająca Uchwałę nr 10/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Instrukcji wewnętrznej przy udzielaniu zamówień. ...

Uchwała Zarządu nr 19/2018

w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich. ...

Uchwała Zarządu nr 18/2018

w sprawie przyjęcia Polityki Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych. ...

Uchwała Zarządu nr 17/2018

uchylająca Uchwałę nr 11/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia dokumentów dotyczących ochrony danych osobowych. ...

Uchwała Zarządu nr 16/2018

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki. ...

Uchwała Zarządu nr 14/2018

w sprawie wyboru kluczowych kryteriów dla naboru nr 3/2018 ...

Uchwała Zarządu nr 13/2018

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu naboru wniosków przeprowadzanego w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej  Przedsięwzięcie: 1.1.1 Nowe miejsca pracy wdrażanego w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju...

Uchwała Zarządu nr 15/2018

zmieniająca Uchwałę nr 17/2015 z dn. 6 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Stowarzyszenia ...

Uchwała Zarządu nr 12/2018

w sprawie przywrócenia praw członkowskich. ...


Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Szkolenia

Sprawdź naszą ofertę.

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW