2017

Uchwała Zarządu nr 11/2017

w sprawie zatwierdzenia regulaminów naboru wniosków przeprowadzanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej Przedsięwzięcie: 1.2.1 Rozwój infrastruktury służącej społeczności lokalnej, 1.1.1 Nowe miejsca pracy wdrażanych w ramach pod...

Uchwała Zarządu nr 10/2017

w sprawie wyboru kluczowych kryteriów dla naboru nr: 1/2017 oraz 2/2017  ...

Uchwała Zarządu nr 9/2017

w sprawie zatwierdzenia projektu zmian Statutu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej ...

Uchwała Zarządu nr 8/2017

w sprawie wykluczenia z listy członków Stowarzyszenia ...

Uchwała Zarządu nr 7/2017

w sprawie zawieszenia w prawach członkowskich ...

Uchwała Zarządu nr 6/2017

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2016 r. ...

Uchwała Zarządu nr 5/2017

z dnia 7 kwietnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę nr 14/2016 z dn. 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Programowej Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej. ...

Uchwała Zarządu nr 4/2017

z dnia 7 kwietnia 2017 r. w zmieniająca Uchwałę Zarządu nr 14/2015 z dn. 30 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia opisu stanowisk pracy. ...

Uchwała Zarządu nr 3/2017

z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. ...

Uchwała Zarządu nr 2/2017

z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie zwołania Walnego Zebrania. ...


Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW

hotel kielce
skup aut gdynia