2016

Uchwała Zarządu nr 15/2016

z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia zmian w polityce rachunkowości Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej. ...

Uchwała Zarządu nr 14/2016

z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniająca Uchwałę nr 7/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Programowej Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej. ...

Uchwała Zarządu nr 13/2016

z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich na rok 2017. ...

Uchwała Zarządu nr 12/2016

z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu naboru wniosków o powierzenie grantów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej Przedsięwzięcie: 1.1.2 Inicjatywy służące rozwojowi przedsiębiorstw, 1.2.2 Wzmocnienie więzi społecz...

Uchwała Zarządu nr 11/2016

z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia dokumentów dotyczących ochrony danych osobowych. ...

Uchwała Zarządu nr 10/2016

z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Instrukcji wewnętrznej przy udzielaniu zamówień. ...

Uchwała Zarządu nr 9/2016

z dnia 24 września 2016 r. w sprawie przyjęcia w poczet Czonków Stowarzyszenia. ...

Uchwała Zarządu nr 8/2016

z dnia 24 września 2016 r. zmieniająca Uchwałę Zarządu nr 17/2015 z dn. 6 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Stowarzyszenia. ...

Uchwała Zarządu nr 7/2016

z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Programowej Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej. ...

Uchwała Zarządu nr 6/2016

z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminów naboru wniosków przeprowadzanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej Przedsięwzięcie:  1.2.1 Rozwój infrastruktury służącej społeczności lokalnej 1....


Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Szkolenia

Sprawdź naszą ofertę.

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW