2017

Uchwała Zarządu nr 3/2017

z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. ...

Uchwała Zarządu nr 2/2017

z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie zwołania Walnego Zebrania. ...

Uchwała Zarządu nr 1/2017

z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek mikro. ...


Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Bus Turystyczny

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW