2016

Uchwała Zarządu nr 5/2016

z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie przywrócenia praw członkowskich. ...

Uchwała Zarządu nr 4/2016

z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykluczenia z listy członków Stowarzyszenia.    ...

Uchwała Zarządu nr 3/2016

z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie zawieszenia w prawach członkowskich.     ...

Uchwała Zarządu nr 2/2016

z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015 oraz podziale wyniku finansowego.  ...

Uchwała Zarządu nr 1/2016

z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Sprawozdawczo - Wyborczego Walnego Zebrania.  ...


Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Bus Turystyczny

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW