2021-05-14 08:14:57

Numer identyfikacyjny


Uprzejmie informujemy, że każdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w ramach działań zaplanowanych w LSR, tj.:
na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
na rozwój przedsiębiorstwa,

na granty
musi posiadać numer identyfikacyjny nadawany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
https://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/Ewidencja_producentow/d/Wniosek_o_wpis_do_ewidencji_producentow_aktywny.pdf

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Szkolenia

Sprawdź naszą ofertę.

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW