Ankiety Monitorujące

Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

W załączonych poniżej plikach udostępniamy Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)...

Ankieta monitorująca na potrzeby monitorowania LSR

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej udostępnia ankiety monitorującą na potrzeby monitorowania realizacji LSR. Do wypełnienia ankiety monitorującej zobowiązani są beneficjenci środków otrzymanych z LGD w ramach PROW 2014-2020. Wypełnioną ankietę należy dostarczyć osobiście lub listowni...

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Bus Turystyczny

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW