2017

Ogłoszenie o naborze 3/2017

STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ ogłasza nabór wniosków nr 3/2017 o przyznanie pomocy dla operacji w ramach  Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej Przedsięwzięcie 1.2.1.Rozwój infrastruktury służącej społeczności lokalnej ...

Ogłoszenie o naborze 2/2017

STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ ogłasza nabór wniosków nr 2/2017 o przyznanie pomocy dla operacji w ramach  Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej Przedsięwzięcie 1.2.1.Rozwój infrastruktury służącej społeczności lokaln...

Najczęściej zadawane pytania dotyczące naboru 1/2017

1. Ile  punktów otrzymają wnioskodawcy z poszczególnych gmin w ramach kryterium nr 12 "Zrównoważony rozwój obszau LSR" ? Liczba punktów dla mieszkańców poszczególnych gmin zostala przedstawiona w poniższej tabeli: Lp Gm...

Ogłoszenie o naborze 1/2017

STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ ogłasza nabór wniosków nr 1/2017 o przyznanie pomocy dla operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej Przedsięwzięcie 1.1.1.Nowe miejsca pracy wdrażanej w ramach poddziałania „Wsparci...

Ogłoszenie o naborze nr 2/2017/G

STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ ogłasza nabór wniosków nr 2/2017/Go powierzenie grantu na realizację zadań wynikających z projektu grantowego realizowanego w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez s...

Ogłoszenie o naborze nr 1/2017/G

STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ ogłasza nabór wniosków nr 1/2017/G o powierzenie grantu na realizację zadań wynikających z projektu grantowego realizowanego w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez...

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Konferencja Leader dziś i jutro

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW