2017

Ogłoszenie o naborze 3/2017

STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ ogłasza nabór wniosków nr 3/2017 o przyznanie pomocy dla operacji w ramach  Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej Przedsięwzięcie 1.2.1.Rozwój infrastruktury służącej społeczności lokalnej ...

Ogłoszenie o naborze 2/2017

STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ ogłasza nabór wniosków nr 2/2017 o przyznanie pomocy dla operacji w ramach  Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej Przedsięwzięcie 1.2.1.Rozwój infrastruktury służącej społeczności lokaln...

Najczęściej zadawane pytania dotyczące naboru 1/2017

1. Ile  punktów otrzymają wnioskodawcy z poszczególnych gmin w ramach kryterium nr 12 "Zrównoważony rozwój obszau LSR" ? Liczba punktów dla mieszkańców poszczególnych gmin zostala przedstawiona w poniższej tabeli: Lp Gm...

Ogłoszenie o naborze 1/2017

STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ ogłasza nabór wniosków nr 1/2017 o przyznanie pomocy dla operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej Przedsięwzięcie 1.1.1.Nowe miejsca pracy wdrażanej w ramach poddziałania „Wsparci...

Ogłoszenie o naborze nr 2/2017/G

STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ ogłasza nabór wniosków nr 2/2017/Go powierzenie grantu na realizację zadań wynikających z projektu grantowego realizowanego w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez s...

Ogłoszenie o naborze nr 1/2017/G

STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ ogłasza nabór wniosków nr 1/2017/G o powierzenie grantu na realizację zadań wynikających z projektu grantowego realizowanego w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez...

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Szkolenia

Sprawdź naszą ofertę.

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW