2019-07-09 10:41:36

Dokumenty do pobrania dla operacji typu rozwój działalności

Aktualne wersje dokumentów do pobrania na stronie Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego: http://www.prow2014-2020.sbrr.pl/dzialania/wsparcie-dla-rozwoju-lokalnego-w-ramach-inicjatywy-leader-rlks/wdrazanie-lokalnych-strategii-rozwoju/wzory-wnioskow-umow-i-instrukcje/item/106-operacje-wlasne-i-inne

Poniżdze dokumenty zaktualizowane na dzień 24 czerwca 2019 roku:

Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

 • wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) otwórz
 • wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z od 01.12.2017 r.) otwórz

 

Biznesplan (wersja 3z)

 • Biznesplan (.pdf) - otwórz
 • Biznesplan (.docx) - otwórz
 • Biznesplan - tabele finansowe (.xlsx) - otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (.pdf) - otwórz
 • Biznesplan w zakresie tworzenia i rozwoju inkubatorów (.pdf) - otwórz
 • Biznesplan w zakresie tworzenia i rozwoju inkubatorów (.docx) - otwórz
 • Biznesplan w zakresie inkubatorów - tabele finansowe (.xlsx) - otwórz
 • Wniosek wspólnie wnioskujących (.pdf) - otwórz
 • Wniosek wspólnie wnioskujących (.xslx) - otwórz

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - otwórz

 

Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 7z) obowiązuje od 13 czerwca 2018 r.

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. (.pdf) - otwórz

 

Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (.excel, od 13.06.2018 r.) - otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf, od 06.06.2018 r.) - otwórz

 

Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu / nabywcy

 • Umowa następca prawny (.docx) - otwórz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.xls) - otwórz
 • Załącznik 4 informacja o przetwarzaniu danych osobowych - otwórz


Formularz wniosku o płatność (wersja 4z od 24.06.2019)

 • Wniosek o płatność (.pdf) - otwórz
 • Wniosek o płatność (.xlsx) - otwórz
 • Wniosek dla wspólnie wnioskujących (.pdf) - otwórz
 • Wniosek dla wspólnie wnioskujących (.xlsx) - otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność zaktualizowana na dzień 16 października 2017 r. (.pdf, wersja 4z) - otwórz
 • Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (.xlsx) - otwórz
 • Informacja pomocnicza do sprawozdania z realizacji Biznesplanu (.pdf) - otwórz

Wniosek Beneficjenta o zaliczkę

 • Wniosek o zaliczkę (.xls) - otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o zaliczkę (.pdf) - otwórz
 • Wzór gwarancji zaliczkowej (.xls) - otwórz

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Szkolenia

Sprawdź naszą ofertę.

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW