2020-05-06 12:12:01

Dokumenty do pobrania w zakresie rozwoju infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej.

 1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)
  • wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) otwórz
  • wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) otwórz
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z od 01.12.2017 r.) otwórz
 3. Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 7z) obowiązuje od 13 czerwca 2018 r.
  • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
  • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) - otwórz
  • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) - otwórz
  • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) - otwórz
  • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. (.pdf) - otwórz
 4. Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)
  • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (.excel, od 21.10.2019 r.) - otwórz
  • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf, od 21.10.2019 r.) - otwórz
 5. Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu / nabywcy
  • Umowa następca prawny (.docx) - otwórz
  • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.xls) - otwórz
  • Załącznik 4 informacja o przetwarzaniu danych osobowych - otwórz
 6. Formularz wniosku o płatność (wersja 4z od 24.06.2019)
  • Wniosek o płatność (.pdf) - otwórz
  • Wniosek o płatność (.xlsx) - otwórz
  • Wniosek dla wspólnie wnioskujących (.pdf) - otwórz
  • Wniosek dla wspólnie wnioskujących (.xlsx) - otwórz
 7. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
  • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność zaktualizowana na dzień 16 października 2017 r. (.pdf, wersja 4z) - otwórz
 8. Wniosek Beneficjenta o zaliczkę
  • Wniosek o zaliczkę (.xls) - otwórz
  • Instrukcja wypełniania wniosku o zaliczkę (.pdf) - otwórz
  • Wzór gwarancji zaliczkowej (.xls) - otwórz

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Konferencja Leader dziś i jutro

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW