2020-05-06 12:12:01

Dokumenty do pobrania w zakresie rozwoju infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej.

 1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)
  • wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) otwórz
  • wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) otwórz
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z od 01.12.2017 r.) otwórz
 3. Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 7z) obowiązuje od 13 czerwca 2018 r.
  • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
  • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) - otwórz
  • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) - otwórz
  • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) - otwórz
  • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. (.pdf) - otwórz
 4. Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)
  • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (.excel, od 21.10.2019 r.) - otwórz
  • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf, od 21.10.2019 r.) - otwórz
 5. Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu / nabywcy
  • Umowa następca prawny (.docx) - otwórz
  • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.xls) - otwórz
  • Załącznik 4 informacja o przetwarzaniu danych osobowych - otwórz
 6. Formularz wniosku o płatność (wersja 4z od 24.06.2019)
  • Wniosek o płatność (.pdf) - otwórz
  • Wniosek o płatność (.xlsx) - otwórz
  • Wniosek dla wspólnie wnioskujących (.pdf) - otwórz
  • Wniosek dla wspólnie wnioskujących (.xlsx) - otwórz
 7. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
  • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność zaktualizowana na dzień 16 października 2017 r. (.pdf, wersja 4z) - otwórz
 8. Wniosek Beneficjenta o zaliczkę
  • Wniosek o zaliczkę (.xls) - otwórz
  • Instrukcja wypełniania wniosku o zaliczkę (.pdf) - otwórz
  • Wzór gwarancji zaliczkowej (.xls) - otwórz

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Szkolenia

Sprawdź naszą ofertę.

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW