Zapytania

Wyniki postępowania nr 2/2020

W zamieszczonym poniżej pliku przedstawiamy Protokół  z wyboru ofert w ramach postępowania nr 2/2020 na budowę budynku usługowego i zagospodarowanie terenu w ramach inwestycji "Centrum Aktywności Lokalnej i MOR w Łagowie".  Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przeds...

Informacja nt. złożonych ofert (2/2020)

W odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert nr 2/2020 na „Budowę budynku usługowego i zagospodarowanie terenu w ramach inwestycji „Centrum Aktywności Lokalnej i MOR w Łagowie” do Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęło 8 ofert. Poniżej przedstawiamy zestawien...

Zaproszenie do składnia ofert nr 2/2020

Dyrektor biura Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej zaprasza do złożenia oferty na budowę budynku usługowego i zagospodarowanie terenu w ramach inwestycji "Centrum Aktywności Lokalnej i MOR w Łagowie" zgodnie z niniejszym zaproszeniem. Poniżej zamieszczono wszelkie niezbędne...

Wyniki postępowania nr 1/2020

W poniższym pliku zamieszczono Protokół z wyboru ofert w ramach postepowania 1/2020 na „Opracowanie dokumentacji projektowej budynku, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz sprawowanie nadzoru autorskiego”.   Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ARMAX Sp. z o.o....

Zaproszenie do składnia ofert nr 1/2020

Dyrektor biura Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, zwanego dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty na „Opracowanie dokumentacji projektowej budynku, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz sprawowanie nadzoru autorskiego” zgodnie z niniejszym zaproszeniem....

Zakończenie postępowania 2/KP/2019 bez wyboru żadnej oferty.

Informujemy, iż zaproszenie do składania ofert nr 2/KP/2019 zostaje zakończone bez wyboru żadnej ofert. Protokół z postępowania zamieszczono poniżej....

Zaproszenie do składania ofert nr 2/KP/2019

Dyrektor biura Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej działając w imieniu zaprasza do składania ofert  na „Przeprowadzenie szkoleń z prowadzenia małej przetwórni owoców i warzyw w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej projektu ws...

Zakończenie postępowania 1/KP/2019 bez wyboru żadnej oferty.

Informujemy, iż zaproszenie do składania ofert nr 1/KP/2019 zostaje zakończone bez wyboru żadnej ze złożonych ofert. Protokół z postępowania zamieszczono poniżej....

Zaproszenie do składania ofert nr 1/KP/2019

Dyrektor biura Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej działając w imieniu zaprasza do składania ofert  na „Przeprowadzenie szkoleń z prowadzenia małej przetwórni owoców i warzyw w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej projektu wsp&oac...

Wynik postępowania 2/Cns/2018

W zamieszczonym poniżej pliku zamieszczamy protokół z wyboru oferty w ramach postępowania 2/CnS/2018.  Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma Handlowo Usługowa PAWEX Karbowniczek Paweł....

Protokół z otwarcia ofert złożonych w ramach postępowania 2/Cns/2018

W załączonym poniżej pliku zamieszczamy protokół z otwarcia ofert w ramach postępowania 2/Cns/2018...

Postępowanie nr 2/CnS/2018

  Dyrektor biura Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej działając w imieniu zaprasza do złożenia oferty na "Realizację usługi transportowej do przewozu turystów oraz usługi reklamy na pojeździee w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej projektu wsp&oac...

Zakończenie postępowania 1/CnS/2018 bez wyboru żadnej oferty.

Informujemy, iż zgodnie z zapisem w pkt X.1 zapytania ofertowego 1/CnS/2018 postępowanie zostaje zakończone bez wyboru żadnej ze złożonych ofert z powodu braku wystarczających środków przewidzianych na realizację zadań w projekcie współpracy "Czas na Świętokrzyskie" w stosunku do dekla...

Protokół z otwarcia ofert złożonych w ramach postępowania 1/CnS/2018

W załączonym poliżej pliku zamieszvczono protokół z otwarcia ofert w ramach postępowani 1/CnS/2018...

Postępowanie nr 1/CnS/2018

  Dyrektor biura Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej działając w imieniu zaprasza do złożenia oferty na "Realizację usługi transportowej do przewozu turystów oraz usługi reklamy na pojeździee w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej projektu wsp&oac...

Wyniki postępowania 9/PSLGD/KSOW/2017

Informujemy, że w dniu 18.08.2017 r. dokonano otwarcia ofert złożonych w rmach postępowania 9/PSLGD/KSOW/2017. W terminie wynikajacym z zaprszenia do skłądania ofert wpłynłęy oferty:Hotel Victoria s.c.Omega Hotel sp. z o.o.Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Hotel Victoria s.c., która zost...

Wyniki postępowania 10/PSLGD/KSOW/2017

Informujemy, że w dniu 18.08.2017 r. dokonano otwarcia ofert złożonych w rmach postępowania 10/PSLGD/KSOW/2017. W terminie wynikajacym z zaprszenia do skłądania ofert wpłynłęy oferty: P.H.U. Kolbi s.c. Grażyna i Ireneusz Szumowscy, APEXLAND Marek Adamczyk Najkorzystniejszą ofertę złożyła firm...

Rozstrzygnięcie postępowania nr 8/PSLGD/KSOW/2017

Rozstrzygnięcie postępowania nr 8/PSLGD/KSOW/2017 W ramach postępowania wpłynęła jedna oferta: a) Groman Hotel*** - została odrzucona, zgodnie z zapisem w Zapytaniu ofertowym nr 8/PSLGD/KSOW/2017 w pkt.4.2 b) zaoferowano zrealizowanie usługi na kwotę większą od kwoty zabezpieczonej prze...

Rozstrzygnięcie postępowania nr 7/PSLGD/KSOW/2017

Rozstrzygnięcie postępowania nr 7/PSLGD/KSOW/2017 W ramach postępowania wpłynęła jedna oferta: a) Focus Hotels 1 Sp. z o.o - została odrzucona, zgodnie z zapisem w Zapytaniu ofertowym nr 7/PSLGD/KSOW/2017 w pkt.4.2 b) zaoferowano zrealizowanie usługi na kwotę większą od kwoty zabezpiecz...

Postępowanie nr 10/PSLGD/KSOW/2017 Organizacja pobytu grupy szkoleniowej

Dyrektor biura Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej działając w imieniu i na rzecz Prezesa Polskiej Sieci LGD zaprasza do złożenia oferty na "Organizację pobytu grupy szkoleniowej w województwie kujawsko-pomorskim lub mazowieckim lub podlaskim lub warmińsko-mazurskim". Oferty n...

Postępowanie nr 9/PSLGD/KSOW/2017 Organizacja pobytu grupy szkoleniowej

Dyrektor biura Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej działając w imieniu i na rzecz Prezesa Polskiej Sieci LGD zaprasza do złożenia oferty na "Organizację pobytu grupy szkoleniowej w województwie lubuskim lub pomorskim lub wielkopolskim lub zachodniopomorskim." Oferty należ...

Wyniki postępowania 6/PSLGD/KSOW/2017

Informujemy, że w dniu 09.08.2017 r. dokonano otwarcia ofert złożonych w rmach postępowania 6/PSLGD/KSOW/2017. W terminie wynikajacym z zaprszenia do skłądania ofert płynłęy oferty: Polskie Tatry S.A. Pensjonat Antałówka, Hotel "Tarnovia" S.A., Pod Jedlami sp. z o.o. Najkor...

Wyniki postępowania 5/PSLGD/KSOW/2017

Informujemy, że w dniu 09.08.2017 r. dokonano otwarcia ofert złożonych w rmach postępowania 5/PSLGD/KSOW/2017. W terminie wynikajacym z zaprszenia do skłądania ofert płynłęy oferty: SAMRELAKS Mąchocice sp. z o.o., "Ameliówka" Sp. z o.o., Hotel Senator s.c. Prokop i s-ka. Najkorz...

Wynik postępowania 5/2017/RPOWS na ocenę biznes planów

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej informuje, iż zakończono ocene ofert złożonych w ramach zapytania nr 5/2017/RPOWS  z dnia 27 lipca 2017 roku dla trzech ekspertów - członków Komisji Oceny Wniosków w ramch projektu "LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie". W w...

Postępowanie nr 8/ PSLGD/KSOW/2017 Ogranizacja pobytu grupy szoleniowej

Dyrektor biura Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej działając w imieniu i na rzecz Prezesa Polskiej Sieci LGD zaprasza do złożenia oferty na "Organizację pobytu grupy szkoleniowej w województwie kujawsko-pomorskim lub mazowieckim lub podlaskim lub warmińsko-mazurskim". Poniże...

Postępowanie nr 7/PSLGD/KSOW/2017 Organizacja pobytu grupy szkoleniowej

Dyrektor biura Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej działając w imieniu i na rzecz Prezesa Polskiej Sieci LGD zaprasza do złożenia oferty na "Organizację pobytu grupy szkoleniowej w województwie lubuskim lub pomorskim lub wielkopolskim lub zachodniopomorskim." Poniżej zamieszc...

Postępowanie nr 6/PSLGD/KSOW/2017 Organizacja pobytu grupy szkoleniowej

Dyrektor biura Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej działając w imieniu i na rzecz Prezesa Polskiej Sieci LGD zaprasza do złożenia oferty na "Organizację pobytu grupy szkoleniowej w województwie dolnośląskim lub małopolskim lub opolskim lub śląskim." Poniżej zamieszczono wsze...

Postępowanie nr 5/PSLGD/KSOW/2017 Organizacja pobytu grupy szkoleniowej

Dyrektor biura Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej działając w imieniu i na rzecz Prezesa Polskiej Sieci LGD zaprasza do złożenia oferty na "Organizację pobytu grupy szkoleniowej w województwie lubelskim lub łódzkim lub podkarpackim lub świętokrzyskim". Poniżej zamies...

Rozstrzygnięcie postępowania nr 4/PSLGD/KSOW/2017

Rozstrzygnięcie postępowania nr 4/PSLGD/KSOW/2017 W ramach postępowania wpłynęły oferty: a) Biuro Usługowo-Turystyczne "Atlantic" - została wykluczona, ponieważ nie spełnia warunku z pkt. 4.1 lit. a), b) Hotel Zamkowy Ryn - ze względu na brak wystarczających środków....

Rozstrzygnięcie postępowania nr 3/PSLGD/KSOW/2017

Rozstrzygnięcie postępowania nr 3/PSLGD/KSOW/2017 W ramach postępowania wpłynęły oferty: a) Biuro usługowo-Turystyczne "Atlantic" - została wykluczona, ponieważ nie spełnia warunku z pkt. 4.1 lit. a), b) Balt-Tur Grupa Hotelowa s.c. - ze względu na brak wystarczających środków....

Rozstrzygnięcie postępowania nr 2/PSLGD/KSOW/2017

Rozstrzygnięcie postępowania nr 2/PSLGD/KSOW/2017 W ramach postępowania do dnia 31.07 br. do godz. 12:00 nie wpłynęła żadna oferta....

Rozstrzygnięcie postępowania nr 1/PSLGD/KSOW/2017

Rozstrzygnięcie postępowania nr 1/PSLGD/KSOW/2017 W ramach postępowania wpłynęły oferty: a)Biuro Usługowo-Turystyczne "Atlantic" - została wykluczona, ponieważ nie spełniała warunku z pkt. 4.1 lit. a), b) Konsorcjum 2 sp. z o.o., Hotel Senator s.c. - ze względu na brak wystarczających środk&oacut...

Wyniki postępowania 1/KSOW/2017

Informujemy, że w dniu 27.07.2017 r. dokonano otwarcia ofert złożonych w rmach postępowania 1/KSOW/2017. W terminie wynikajacym z zaprszenia do skłądania ofert płynłęy oferty: "Ameliówka" Sp. z o.o., Hotel Senator s.c. Prokop i s-ka. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Hotel Senator...

Zapytanie ofertowe nr 5/2017/RPOWS dla trzech ekspertów - członków Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie

Zapraszamy do składania ofert w ramach zaputania ofertowego nr 5/2017/RPOWS dla trzech ekspertów - czlonków Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu "LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie". Poniżej zamieszczono zapytanie wraz z załącznikami. Informacja z dnia 31 lipca 2017...

Postępowanie nr 2/PSLGD/KSOW/2017 Organizacja pobytu grupy szkoleniowej

Postępowanie nr 1/PS LGD/KSOW/2017 Ogranizacja pobytu grupy szkoleniowej Dyrektor biura Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej działając w imieniu i na rzecz Prezesa Polskiej Sieci LGD zaprasza do złożenia oferty na organizację pobytu grupy szkoleniowej w województwie dolnośląskim lub...

Postępowanie nr 1/PSLGD/KSOW/2017 Organizacja pobytu grupy szkoleniowej

Dyrektor biura Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej działając w imieniu i na rzecz Prezesa Polskiej Sieci LGD zaprasza do złożenia oferty na Organizację pobytu grupy szkoleniowej w województwie lubelskim lub łódzkim lub podkarpackim lub świętokrzyskim. Poniżej zamieszczono...

Postępowanie nr 3/ PSLGD/KSOW/2017 Ogranizacja pobytu grupy szoleniowej

Dyrektor biura Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej działając w imieniu i na rzecz Prezesa Polskiej Sieci LGD zaprasza do złożenia oferty na organizację pobytu grupy szkoleniowej w województwie lubuskim lub pomorskim lub wielkopolskim lub zachodniopomorskim. Poniżej zamieszczono ws...

Postępowanie nr 4/PSLGD/KSOW/2017 Organizacja pobytu grupy szkoleniowej

Dyrektor biura Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej działając w imieniu i na rzecz Prezesa Polskiej Sieci LGD zaprasza do złożenia oferty na "organizację pobytu grupy szkoleniowej w województwie kujawsko-pomorskim lub mazowieckim lub podlaskim lub warmińsko-mazurskim.   Poniżej...

Wynik postępowania 4/2017/RPOWS na świadczenie usług doradczych na rzecz uczestników projektu

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej informuje, iż w dniu 21 lipca 2017 r. zakończono ocenę ofert w prowadzonym postępowaniu ofertowym nr 4/2017/RPOWS na świadczenie usług doradczych na rzecz uczestników projektu "LGD owskie wsparcie w biznesowym starcie".   W wyniku oceny do ś...

Zapytanie ofertowe nr 1/KSOW/2017 Organizacja pobytu grupy szkoleniowej

Zapraszamy do składania ofert na "Organizację pobytu grupy szkoleniowej"   Poniżej zamieszczono wszelkie niezbędne dokumenty do przygotowania oferty. ...

Zapytanie ofertowe nr 4/2017/RPOWS dla doradców dot opracowania Biznes Planów do składania ofert na przeprowadzenie doradztwa w ramach projektu LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie

Zapraszamy do składania ofert w ramach Zapytania nr 4/2017/RPOWS dla doradców dot. opracowania Biznes Planów do składania ofert na przeprowadzenie doradztwa w ramach projektu "LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie"   Poniżej zamieszczamy niezbędne dokumenty do przygotowania...

Wynik postępowania 2/2017/RPOWS na świadczenie usług doradcy zawodowego psychologa

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej informuje, iż zakończono ocenę ofert w prowadzonym postępowaniu ofertowym nr 2/2017/RPOWS na świadczenie usług doradczycy zawdowego/psychologa do badania predyspozycji uczestników do prowadzenia działalności gospodarczej w projekcie „LGD-owsk...

Wynik postępowania 1/2017/RPOWS na świadczenie usług na stanowisku członka Komisji Rekrutacyjnej

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej informuje, iż zakończono ocenę ofert w prowadzonym postępowaniu ofertowym nr 1/2017/RPOWS na świadczenie usług na stanowisku członka Komisji Rekrutacyjnej w projekcie „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”.  W wyniku oceny do Komisji...

Zapytanie ofertowe dla wykładowców do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie

Zapraszamy do składania ofert w ramach Zapytania ofertowego nr 3/2017/RPOWS dla wykładowców do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”.   ...

Zapytanie ofertowe dla doradcy zawodowego/psychologa do składania ofert na badanie predyspozycji uczestników do prowadzenia działalności gospodarczej w ramach projektu LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie

Zapraszamy do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr 2/2017/RPOWS dla doradcy zawodowego/psychologa do składania ofert na badanie predyspozycji uczestników do prowadzenia działalności gospodarczej w ramach projektu „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie” UWAGA!!! I...

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług na stanowisku członka Komisji Rekrutacyjnej w projekcie LGDowskie wsparcie w biznesowym starcie

Zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług na stanowisku członka Komisji Rekrutacyjnej w projekcie „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”.  UWAGA!!! Informujemy, iż w związku z wydłużeniem terminu rekrutacji ulega zmianie termin składania ofert do 23 czerwca 2017 r. d...

Wynik Postępowania 160825/SE/01

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej informuje, iż zakończono ocenę ofert w prowadzonym postępowaniu ofertowym na „Realizację usługi transportowej dla uczestników szkolenia Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej” znak postępowania 160825/SE/01. Do zamawiająceg...

Zaproszeni do złożenia oferty w ramach Postępowania 160825/SE/01

Zapraszamy do złożenia oferty na "Realizację usługi transportowej dla uczestników szkolenia Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej". Informacja: Uprzejmie informujemy, iż pkt. 4.1 ppkt. c) zapytania ofertowego znak 160825/SE/01 ulega zmianie. Otrzymuje następujące brzmienie: ...

Unieważnienie Postępowania nr 160701/SE/01

Unieważnienie Postępowania nr 160701/SE/01 Dyrektor biura Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej informuje, iż w wyniku zapytania ofertowego nr 160701/SE/01 dotyczącego organizacji pobytu grupy szkoleniowej Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej nie dokonał wyboru najkorzystniejsz...

Zaproszenie do składania ofert w ramach Postępowania 160701/SE/01

Zapraszamy do złożenia oferty na usługę polegającej na: "Organizacji pobytu grupy szkoleniowej Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej". ...

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Szkolenia

Sprawdź naszą ofertę.

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW