Usługi

Zajęcia odwołane

W związku z organizowanymi w dniu jutrzejszym imprezami andrzejkowymi w szkole i potwierdzonym brakiem frekwencji na zajęciach z języka angielskiego w dniu jutrzejszym tj. 29 listopada br. zajęcia dla klas 5, 6, 7, 8 i gim. zostają odwołane i przeniesione na miesiąc czerwiec br. W związku...

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Szkolenia

Sprawdź naszą ofertę.

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW