Usługi

Zajęcia odwołane

W związku z organizowanymi w dniu jutrzejszym imprezami andrzejkowymi w szkole i potwierdzonym brakiem frekwencji na zajęciach z języka angielskiego w dniu jutrzejszym tj. 29 listopada br. zajęcia dla klas 5, 6, 7, 8 i gim. zostają odwołane i przeniesione na miesiąc czerwiec br. W związku...

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Konferencja Leader dziś i jutro

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW