Aktualności

Konkurs wiedzy o USA dla młodzieży

Fundacja Rozwoju Wsi w Warszawie we współpracy z Ambasadą Stranów Zjednoczonych w Polsce oraz ze wsparciem merytorycznym Ośrodka Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych do 15. edycji I Know America, og&oacu...

Zajęcia z języka angielsiego rozpoczęte.

4 października br. rozpoczęliśmy kolejny rok nauki języka angielskiego.W tym roku szkolenymzajęcia prowadzimy w sześciu grupach wiekowych. W zakładce Usługi/Szkoła jezykowa oraz na naszym profilu FB zamieszczene będą najważniejsze informacje i ogłoszenia dla uczniów i rodziców....

KOMUNIKAT

  Z powodu udziału pracowników lgd w szkoleniu oraz innych spotkań wyjazdowych informujemy, iz biuro stowarzyszenia w dniu 29.09.2017 r. będzie czynne  do godz. 13:00 ...

Pierwsze warsztaty z zakresu przedsiębiorczości w ramach projektu grantowego

  Lokalna Organizacja Turystyczna Partnerstwo Ziemi Świętego Krzyża organizuje dla szkół gimnazjalnych znajdujących się na terenie LGD Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej tj. gmin Nowa Słupia, Łagów, Baćkowice, Brody Iłżeckie, Pawłów, Iwaniska, Waśnió...

Relacja z warsztatów Top Chef - młodzieżowy szef kuchni.

W dniu 25 września br. w restauracji "Oczko" w Krynkach, odbyło się pierwsze spotkanie w konkursie kulinarnym w ramach projektu grantowego pn. „Top Chef-młodzieżowy szef kuchni”. Projekt podzielony jest na kilka etapów. Tym razem sześć drużyn z gminy Brody podjęło się wyko...

Jest i kolejna inwestycja na naszym terenie

  Słowo się rzekło i jest kolejny artykuł i kolejne inwestycje na terenie naszego lgd. Tym razem w Gminie Brody dzięki środkom pozyskanym w ramach Przedsięwziecia 1.2.1 Rozwój infrastruktury służącej społecznosci lokalnej na wniosek: Stowarzyszenia Brody nad Kamienną wybudowan...

Pierwsze inwestycje dzięki środkom z LSR

Dzięki środkom pozyskanym z naszej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 powstały już trzy nowoczesne i bezpieczne place zabaw w tym: plac zabaw przy Zespole Szkół w Rudkach, Publicznej Szkole Podstawowej w Pokrzywiance oraz Zespole Szkół w Nowej Słupi. Wnioski o przy...

Szkolenia z możliwości otrzymania premii za nami

Zakończyliśmy cykl spotkań informacyjno-szkoleniowych dla mieszkańców obszaru LGD Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej. Ostatnie spotkanie odbyło się 8 września br. w Pawłowie. W spotkaniu wzięły udział osoby zainteresowane pozyskaniem dofinansowania ze środków Unii Euro...

Podpisanie umów w ramach LGD - owskie wsparcie w biznesowym starcie

W dniu 1 września br. w siedzibie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Białe Ługi” marszałek Adam Jarubas uczestniczył w uroczystym podpisaniu umów z uczestnikami projektu pn. „LGD - owskie wsparcie w biznesowym starcie” realizowanym w ramach Regionalnego ...

Trwa rekrutacja na zajęcia z Języka Angielskiego w roku szkolnym 2017/2018.

  Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej do 11 września br. prowadzi rekrutację na zajęcia z nauki języka angielskiego dla dzieci w nowym roku szkolnym 2017/2018. Zajęcia odbywać się będą od października 2017 r. w różnych grupach wiekowych: 1. od przedszkola do klasy dr...

Spotkania szkoleniowo - informacyjne dla osób ubiegających się o dotację na założenie firmy

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w związku z ogłoszonym naborem wniosków zaprasza osoby zainteresowane pozyskaniem dotacji na podjęcie działalności gospodarczej na spotkania informacyjno-szkoleniowe. Uczestnicy zapoznają się z zasadami pozyskania środków oraz wymagani...

Ostateczne wyniki Komisji Oceny Wniosków

Uprzejmie informujemy, że w procesie naboru do LOWP „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie” wpłynęło 14 Biznesplanów.  Każdy Biznesplan został oceniony przez dwóch wybranych losowo członków Komisji Oceny Wniosków. Wynik oceny każdego z biznesplanu j...

Biuro nieczynne 14 sierpnia

Informujemy, iż w dniu 14 sierpnia 2017 r. biuro Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej będzie nieczynne. ...

Seminaria dla LGD

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli lokalnych grupy działania do wzięcia udziału w jednej z czterech konferencji, które organizujemy w następujących terminach:• 14-15 września br. w Hotelu Senator przy ul. Bankowej 7 w Starachowicach (www.h-s.pl), na której prezentowane będą doś...

Zaktualizowana lista dotacji na założenie firmy dla osób bezrobotnych i niepracujących

WYKAZ PROJEKTÓW DOTYCZĄCYCH DOTACJI dla osób w wieku 29+* w ramach działania 10.4 „Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 1. Staropolska Izba Przemysł.- Handlowa ul...

Kolejne umowy grantowe podpisane

W dniu 27 lipca br. Dyrektor biura Piotr Sadłocha, w obecności Piotra Żołądka, Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego podpisał umowę na realizację projektu grantowego w ramach Przedsięwzięcia 1.1.2. Inicjatywy służące rozwojowi przedsiębiorczości. W tym przypadku dofinansowanie ...

Ważne! Zmiana umowy o przyznanie pomocy wymaga opinii LGD

  Przypominamy beneficjentom, którzy podpisali już umowy z Urzędem Marszałkowskim na rozwój firm oraz na tworzenie obiektów infrastruktury, iż chcąc wprowadzić zmiany w tejże umowie, skutkujące podpisaniem aneksu do umowy (np. przesunąć termin złożenia wniosku o pł...

Podpisanie umowy na realizację projektu w partnerstwie z Polską Siecią LGD

Janusz Bartczak - Prezes Polskiej Sieci LGD wraz z Piotrem Sadłochą - Dyrektorem biura w imieniu zarząd Polskiej Sieci podpisał umowę z FAPA na realizację projektu „Cykl seminariów „Promocja jakości życia na obszarach wiejskich oraz rozwój lokalny z uwzględnieniem potencjał...

Obowiązki przy realizacji projektów grantowych

Grantobiorców, którzy w dniu 7 lipca 2017 r. podpisali umowy na realizacje projektów grantowych w ramach Przedsięwzięcia 1.2.2 Wzmocnienie więzi społecznych zachęcamy do zapoznania sie z informacją zamieszczoną w zakładce: Granty nt. obowiązków ich rozli...

Pierwszy Grant - Festyn ziołowy w Łagowie za nami

  W sobotę, 1 lipca 2017 r. na Rynku w Łagowie odbył się pierwszy festyn dofinansowany z naszej Lokalnej Strategii Rozwoju. Wydarzenie rozpoczęło się od krótkiego wystąpienia, mającego na celu zarysowanie uczestnikom festynu, pomysłu i jego idei oraz pokazania tradycji zielarski...

TRZECI OTWARTY KONKURS OFERT dla organizacji pozarządowych

Wójt Gminy Pawłów informuje, iż na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Pawłowie zamieszczony został TRZECI OTWARTY KONKURS OFERT dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalności pożytku publicznego na realizację zadań publicznych ...

Honorowy Obywatel Gminy Waśniów

7 czerwca 2017r. Radni Gminy Waśniów Uchwałą Nr XXXVII/207/2017 nadali tytuł,,Honorowego Obywatela Gminy Waśniów” ks. Janowi Mikosowi budowniczemu i twórcy Schroniska Św. Brata Alberta w Nowym Skoszynie w uznaniu dotychczasowych zasług dla Gminy Waśniów. W&oa...

Dotacje dla niepracujacych wykaz

Informujemy Państwa, iż osoby zainteresowane założeniem działalności gospodarczej: osoby bezrobotne, niezatrudnione, odchodzące z rolnictwa, powyżej 30 r. ż., będą mogły uzyskać dotacje w ramach następujących projektów:   I Staropolska Izba Przemysł.- Handlowa ul. Sienkiewicza 53, 25-0...

Wyniki prac Komisji Rekrutacyjnej

Uprzejmie informujemy, że w procesie rekrutacji do LOWP „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie” wpłynęło 18 formularzy rekrutacyjnych. Pozytywną ocenę formalną przeszło 17 formularzy i zostały przekazane do oceny merytorycznej. 17 formularzy rekrutacyjnych zostało poddane ocen...

Pierwsze umowy na Granty podpisane

Miło nam poinformować, iż 7 lipca br. Dyrektor biura Piotr Sadłocha w obecności Piotra Żołądka Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Krzysztofa Gajewskiego Wójta Gminy Waśniów podpisał umowy dotacji z lokalnymi stowarzyszeniami.Stowarzyszenie przyznało 16 dotacji...

Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszar&oacu...

Już wkrótce lokalne wydarzenia dzięki funduszom lgd

W dniu 19.04.2017 r. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej złożyło w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego 2 wnioski o przyznanie pomocy na realizację zadań wynikających z projektu grantowego realizowanego w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii ro...

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej wspiera przedsiębiorców

Miło nam poinformować iż 12 przedsiębiorców, których wnioski zostały wybrane do dofinansowania w ramach naboru nr 2/2016 dotyczącego przyznania pomocy na rozwój przedsiębiorstw (Przedsięwzięcie 1.1.1. Nowe miejsca pracy) stopniowo pomyślnie przechodzi do kolejnego etap...

Gratulacje dla Zespołu Okrasa w 20-lecie istnienia

W minioną niedzielę, 25 czerwca 2017 r. w świetlicy środowiskowej w Pawłowie, dziecięcy i młodzieżowy zespół folklorystyczny „Okrasa” pod Dyrekcją Pani Alicji Imiołek obchodził 20-lecie istnienia. Dyrekcji i Artystom gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów. ...

Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2016 r. za nami

W dniu 22 czerwca 2017 r. w świetlicy środowiskowej w Pawłowie odbyło się Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, które otworzył Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Stanisław Masternak. Przewodniczącym Zebrania został jednogłośnie Piotr S...

Rekrutacja uzupełniająca

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” jako partner wiodący ogłasza rekrutację uzupełniającą do projektu pn.: „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie” dla osób: odchodzących z rolnictwa oraz członków ich rodzin&nbs...

Pierwszy rok szkoły językowej zakończony, dyplomy rozdane

Rozdanie dyplomów i podziękowanie dzieciom przez lektorkę - Igę Śliwińską za ich uczestniczenie w zajęciach, to był ostatni akcent zakończonych w piątek 16 czerwca br. zajęć z języka angielskiego. Podumowując: tegoroczne zajęcia należały do naprawdę udanych. Dowodem na to jest to, że...

Prezenty dla uczniów szkoły językowej

W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego 2016/2017 Stowarzyszenie doceniło zaangażowanie dzieci związane z nauką języka angielskiego, dlatego też w dniu 1 czerwca z okazji Dnia Dziecka, nasi mali uczniowie otrzymali prezenty. Dzieci z klas 0, I i II otrzymały kolorowe zesta...

Zaproszenie na Walne Zebranie

Serdecznie zapraszamy na Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, które odbędzie się w dniu 22 czerwca 2017 r. o godz. 11.00 w Sali Świetlicy Środowiskowej w Pawłowie nr 45. Porządek obrad przewiduje: 1. Otwarcie obrad. 2. Stwierdzenie ...

Konferencja poświęcona przyszłości Leadera/CLLD

Piotr Sadłocha - Dyrektor biura w dniu 31 maja br. uczestniczył w Brukseli w konferencji "Role of bottom-up approach renewing ESI Funds for 2021-2027". Konferencja zorganizowana została przez ELARD - organizację zrzeszającą lokalne grupy działania w Unii Europejskiej. Konferencja poświęcona by...

Informacja dotycząca wydłużenia naboru do projektu "LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie"

  Komunikat dotyczący wydłużenia naboru do projektu „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie” Informujemy, że przedłużamy termin naboru w ramach projektu „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”. Nabór trwał będzie do 14 czerwca 2017 r. 15.30. W szczeg&oac...

Strona Gminy Pawłów Samorządową Perłą Internetu 2017

Samorządy coraz częściej rozumieją, że strony internetowe ich gmin mają służyć mieszkańcom i ułatwiać ich kontakt z urzędnikami. Wymiana informacji czy możliwość załatwienia konkretnych spraw bez wychodzenia z domu to ich główne cele. W cenie jest interaktywność – co potwierdz...

Język angielski - ważna informacja

Informujemy, że w miesiącu czerwcu br. zostaną odpracowane zajęcia lekcyjne z języka angielskiego przewidziane w umowie, które nie odbyły się w roku szkolnym 2016/2017. (z przyczyn niezależnych od uczestnika). Zgodnie z umową za zajęcia w czerwcu rodzice nie ponoszą kosztów. ...

Komunikat dotyczący wydłużenia naboru do projektu LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie

  Komunikat dotyczący wydłużenia naboru do projektu „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie” Informujemy, że przedłużamy termin naboru w ramach projektu „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”. Nabór trwał będzie do 31 maja 2017 r. 15.30. W szczegó...

Udział w seminarium Linc Conference 2017

W dniach 9-12 maja br. Piotr Sadłocha Dyrektor biura przebywał w Luksemburgu na Linc Conference 2017 Leader Spirit - Empowering People, w trakcie której poznał ideą powstania i prowadzenia:- ClimEEC Eco Expert Cluaster - klaster zrzeszający SME działający w branży budownictwa pasywne...

Rusza rekrutacja do projektu na założenie firmy

Projekt „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie” skierowany jest do osób powyżej 29 roku życia (na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie ukończone 30 lat), z obszarów wiejskich z terenu woj. świętokrzyskiego, zamierzających rozpocząć prowadzenie dzia...

Dotacja w wysokości 21 000 zł na założenie działalności

Dnia 01.03.2017 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wokół Łysej Góry” jako lider projektu wraz ze Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej rozpoczęło realizację projektu: „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”. Projekt realizowany jest w partners...

Nowe inwestycje dzięki lgd

W wielką radością przekazujemy Państwu kolejne dobre informacje!!! Dzięki dotacji przyznanej za pośrednictwem naszej lokalnej grupy działania już wkrótce powstanie kilkanaście inwestycji w gminach z terenu lgd.  Poniżej zamieszczona została lista inwestycji, na realizację k...

Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, jako partner zaprasza do udziału w projekcie „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Poddziałanie 10.4.1 Termin realizacji Projektu: 01.03.2017 r. &n...

Konsultacje zmiany LSR na lata 2014-2020

W załączonym poniżej pliku zamieszczono projekt zmian w budżecie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Wszelkie uwagi prosimy kierować na adres e-mail biuro@lgd-srws.pl....

Konsultacje kryteriów wyboru operacji w ramach Przedsięwzięcia 1.1.1 Nowe miejsca pracy

Dyrektor biura Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej zaprasza do konsultacji kryteriów wyboru operacji w ramach Przedsięwziecia 1.1.1 Nowe miejsca pracy, objętego Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020. Uwagi do proponowanych zmian należy przesyłać na adres mailowy: biuro@lgd-srws.p...

Jak zdobyć upranienia do zamieszczania ogłoszeń na portalu ogłoszeń ARiMR

W celu zapewnienia Wnioskodawcom/Beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, ARiMR udostępni specjalny portal, na którym Wnioskodawcy/Beneficjenci działań/poddziałań/typów operacji oraz pomocy technicznej, realizow...

Stowarzyszenie przyjmie osobę na staż

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej przyjmie osobę na stażw biurze lokalnej grupy działania. Oczekujemy: • dyspozycyjności, zaangażowania, punktualności, komunikatywności i miłego usposobienia, • chęci do pracy i zdobywania doświadczenia oraz dobrej organizacji pracy, &bu...

Przekaż 1% podatku na szczytny cel

Zwracam się z prośbą do wszystkich znajomych i przyjaciół oraz ludzi dobrej woli o wsparcie finansowe, które będzie przeznaczone na leczenie, diagnostykę i rehabilitację naszego kolegi - Marcina Mańki. Przekazując 1% podatku na ten szczytny cel. Wypełniając PIT 37 w polu nr ...

Portal Ogłoszeń ARiMR dla wnioskodawców/beneficjentów

W celu zapewnienia wnioskodawcom/beneficjentom PROW 2014 - 2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, ARiMR przygotowuje specjalny portal, na którym wnioskodawcy / beneficjenci działań / poddziałań realizowanych w ramach PROW 2014 - 2020 będą zob...

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW

hotel kielce
skup aut gdynia