2020-09-07 10:42:24

LSR - wersja robocza do konsultacji z dn. 07.09.2020 r.

Poniżej zamieszczony został projekt Lokalnej Strategii Rozwoju - wersja robocza do Konsultacji. Wprowadzone zmiany zostały w wersji roboczej zaznaczone w kolorze czerwonym. Zapraszamy do zgłaszania komentarzy i uwag w terminie do 28 września za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biura Stowarzyszenia: biuro@lgd-srws.pl

Galeria

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Szkolenia

Sprawdź naszą ofertę.

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW