2019-01-30 10:22:44

Zapraszamy do konsultacji LSR

Duże zainteresowanie projektami grantowymi potwierdziło, iż problemy i zapotrzebowanie zidentyfikowane w ramach diagnozy obszaru lgd przeprowadzonej na potrzeby Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020 w zakresie inicjatyw społeczno – kulturalnych zostało zaadresowane właściwie. Na obszarze lgd mieszkańcy nadal mają ograniczony dostęp do imprez kulturalnych i innych wydarzeń służących integracji społeczności lokalnej. W odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane przez lokalne organizacje pozarządowe oraz dzięki możliwości alokacji środków w ramach dostępnego budżetu na lata 2014 – 2020 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej planuje wprowadzenie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju n lata 2014 – 2020. Uwzględniając fakt, iż przeprowadzone w latach 2017 - 2018 projekty grantowe w ramach Przedsięwzięcia 1.2.2 Wzmocnienie więzi społecznych zrealizowały wskaźniki zakładane dla ww. Przedsięwzięcia, w celu uzyskania możliwości podjęcia dodatkowych działań w tym zakresie, istnieje konieczność zmiany LSR poprzez wprowadzenie nowej operacji – Projektu współpracy oraz przypisanie do niego planu, budżetu i wskaźników. Zmiany zostały wprowadzone w prezentowanej poniżej wersji LSR na lata 2014 - 2020 i niniejszym przedkładamy je do konsultacji. Ewentualne uwagi i komentarze prosimy kierować na adres e-mail: biuro@lgd-srws.pl do dnia 20.02.2019 r.

Galeria

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Szkolenia

Sprawdź naszą ofertę.

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW