2020-08-18 10:14:20

Zaktualizowana Lokalna Strategia Rozwoju w dniu 28 lipca 2020 r.

Poniżej zamieszczony został plik z zaktualizowaną Lokalną Strategią Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r.

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Konferencja Leader dziś i jutro

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW