2017-08-10 15:11:32

Wyniki Komisji Oceny Wniosków

Uprzejmie informujemy, że w procesie naboru do LOWP „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie” wpłynęło 14 Biznesplanów. 

Każdy Biznesplan został oceniony przez dwóch wybranych losowo członków Komisji Oceny Wniosków. Wynik oceny każdego z biznesplanu jest średnią ocen uzyskanych w czasie oceny. Informacja o wynikach oceny zostanie przekazana każdemu Wnioskodawcy, którego Biznesplan podlegał ocenie.

Listy rankingowa wniosków wstępna/ostateczna zakwalifikowanych do udziału w projekcie pn. "LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie" znajdują się poniżej w załączniku.

Lista ma narazie charakter wstępnej, co oznacza iż osobom niezakwalifikowanym przysługuje prawo do odwołania od oceny. W przypadku braku odwołań w ciągu 5 dni roboczych od obublikowania lista będzie miała charakter ostateczny. Co oznacza, ze osoby wybrane muszą wstrzymać się z rejestracją firmy do czasu opublikowania Listy ostatecznej.

Informujemy również, iż osoby niezakwalifikowane do dofinansowania w przypadku nieodwoływania się od decyzji Komisji mają możliwość zgodnie z pkt 27 Regulaminu:

Uczestnik projektu, który po zakończeniu wsparcia doradczo-szkoleniowego oraz opracowaniu biznesplanu nie otrzymał dotacji na rozwój przedsiębiorczości ma możliwość ponownego wzięcia udziału w projekcie realizowanym w ramach Poddziałania 10.4.1 RPO WŚ, o ile nie zarejestrował on działalności gospodarczej lub nie dokonał wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Przygotowaliśmy dla Państwa listę projektów gdzie mogą sie Państwo ubiegać o dotację. Lista znajduje sie w Aktualnościach strony w artykule pod linkiem:

http://lgd-srws.pl/2017/zaktualizowana_lista_dotacji_na_zalozenie_firmy_dla_osob_bezrobotnych_i_niepracujacych.html

Informujemy, iż o dalszych etapach uczestnictwa, osoby zakwalifikowane do udziału w  projekcie zostaną poinformowane w najbliższym czasie drogą telefoniczną.

 

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Bus Turystyczny

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW