2017-06-22 12:24:11

Rekrutacja uzupełniająca

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” jako partner wiodący ogłasza rekrutację uzupełniającą do projektu pn.: „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie” dla osób:

  1. odchodzących z rolnictwa oraz członków ich rodzin  (Rolnik ubezpieczony w KRUS lub jego domownik, których gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych, który wykonuje działalność rolniczą, lecz w momencie przystąpienia do projektu składa oświadczenie o zamiarze podjęcia pozarolniczej działalności gospodarczej i w efekcie realizowanych działań nastąpi przejście z systemu ubezpieczeń społecznych rolników (KRUS) do ogólnego systemu ubezpieczeń (ZUS)).
  2.  z orzeczeniem o niepełnosprawności

które mają ukończone 29 lat i chcą rozpocząć własna działalność gospodarczą w jednej z gmin objętych realizacją projektu*.

 

Termin rekrutacji:

Rekrutacja będzie prowadzona do momentu osiągnięcia określonych w projekcie wskaźników.

 

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty rekrutacyjne do projektu można składać we wszystkich Lokalnych Ośrodkach Wsparcia Projektu m.in.: 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej

ul. Rynek 26, 26-025 Łagów

tel: 41 30 74 938

Dokumenty rekrutacyjne dostępne na stronie lgd-srws.pl w zakładce Projekty

 

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Bus Turystyczny

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW