2018-04-03 09:21:22

Nabór dodatkowego wsparcia pomostowego

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Wokół Łysej Góry jako Lider Projektu informuję, że uczestnicy "LGD - owskiego wsparcia w biznesowym starcie" mają możliwość ubiegania sie o przyznanie dodatkowego wsparcia pomostowego.

W załączniku regulamin oraz załączniki które przedsiębiorca może składać w terminie od 16.04.2018 r. do 23.04.2018 r. do Biura Projektu w Bielinach ul. Partyzantów 3 lub w biurach partnerów.

 

REGULAMIN PRZYZNANIA PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIE POMOSTOWEGO  

Załączniki do Przedłużonego Wsparcia Pomostowego 

Aktualizacja 09.04.2018 r. 

W dniu 09.04.2018 r. został zaktualizowany Regulamin przyznania przedłużonego wsparcia pomostowego.

W paragrafie 4  został wykreśliny pkt 5, załączniki do regulaminu pozostają bez zmian.

Zaktualizowany regulamin:
 Regulaminu przedłużonego wsparcia pomostowego  

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Bus Turystyczny

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW