2016-04-22 13:09:36

Regulamin Pracy Rady Programowej

Poniżej zamieszczony został Regulamin Pracy Rady Programowej zatwierdzony Uchwałą Rady Programowej Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej nr 1/2015 z dn. 21 grudnia 2015 r. 

 

 

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Bus Turystyczny

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW