2016-04-15 12:55:10

Kompetencje Rady Programowej

Kompetencje Rady Programowej

Do wyłącznej kompetencji Rady należy podejmowanie uchwał w sprawie:

  • przyjęcia i zmian Regulaminu Pracy Rady oraz procedur określających sposób naboru wniosków od projektodawców, 
  • wyboru projektów i operacji w ramach ogłaszanych przez LGD, w szczególności związanych z wdrażaniem LSR, 
  • rozpatrzenia odwołań od uchwał podjętych w sprawach, o których mowa w Statucie § 21 ust. 10 lit. b).

 

 

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Bus Turystyczny

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW