2016-04-15 12:55:10

Kompetencje Rady Programowej

Kompetencje Rady Programowej

Do wyłącznej kompetencji Rady należy podejmowanie uchwał w sprawie:

  • przyjęcia i zmian Regulaminu Pracy Rady oraz procedur określających sposób naboru wniosków od projektodawców, 
  • wyboru projektów i operacji w ramach ogłaszanych przez LGD, w szczególności związanych z wdrażaniem LSR, 
  • rozpatrzenia odwołań od uchwał podjętych w sprawach, o których mowa w Statucie § 21 ust. 10 lit. b).

 

 

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW