2016-04-15 13:29:59

Kompetencje Komisji Rewizyjnej

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

  • kontrola bieżącej pracy LGD, 
  • składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zebraniu, 
  • występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania, 
  • dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe LGD zgodnie z przepisami o rachunkowości.

 

 

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Konferencja Leader dziś i jutro

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW