2016-04-15 13:29:59

Kompetencje Komisji Rewizyjnej

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

  • kontrola bieżącej pracy LGD, 
  • składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zebraniu, 
  • występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania, 
  • dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe LGD zgodnie z przepisami o rachunkowości.

 

 

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Szkolenia

Sprawdź naszą ofertę.

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW