2016-04-15 12:20:13

Kompetencje Walnego Zebrania

 

Do kompetencji Walnego Zebrania należy podejmowanie uchwał w sprawie:

  • przyjęcia Statutu LGD i jego zmian, 
  • określenia liczby członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady, 
  • wyboru i odwołania Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady oraz ich poszczególnych członków, 
  • wyboru i odwołania Prezesa Zarządu, 
  • udzielenie lub nieudzielenia absolutorium Zarządowi, 
  • rozwiązania LGD i przeznaczenia jego majątku, 
  • określenie dopuszczalnego, rocznego poziomu zadłużenia LGD, 
  • rozpatrzenia odwołań od uchwał Zarządu, o których mowa w § 16 oraz § 13 ust. 3. 9.
  • uchwalanie kierunków i programu działania LGD.

 

 

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Konferencja Leader dziś i jutro

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW