2016-04-15 12:20:13

Kompetencje Walnego Zebrania

 

Do kompetencji Walnego Zebrania należy podejmowanie uchwał w sprawie:

  • przyjęcia Statutu LGD i jego zmian, 
  • określenia liczby członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady, 
  • wyboru i odwołania Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady oraz ich poszczególnych członków, 
  • wyboru i odwołania Prezesa Zarządu, 
  • udzielenie lub nieudzielenia absolutorium Zarządowi, 
  • rozwiązania LGD i przeznaczenia jego majątku, 
  • określenie dopuszczalnego, rocznego poziomu zadłużenia LGD, 
  • rozpatrzenia odwołań od uchwał Zarządu, o których mowa w § 16 oraz § 13 ust. 3. 9.
  • uchwalanie kierunków i programu działania LGD.

 

 

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Szkolenia

Sprawdź naszą ofertę.

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW