Statut

Statut Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej wersja z dn. 22 czerwca 2017 r.

W załączonym połączonym pliku została zamieszczona zaktualizowana w dn. 22 czerwca 2017 r. wersja Statutu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej. ...

Statut Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej wersja z dn. 24 marca 2015 r.

W załączonym poniżej pliku zamieszczona została zaktualizowana w dn. 24 marca 2015 r. wersja Statutu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej.     ...

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW

hotel kielce
biuro rachunkowe kielce