2016

Badanie GUS Struktury Gospodarstw Rolnych

Więcej informacji na stronie: www.stat.gov.pl oraz pod numerem infolinii: (22) 279 99 99 ...

Festyn - Powitanie Wakacji w Waśniowie

Wójt Gminy Waśniów oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Waśniowie zapraszają na FESTYN POWITANIE WAKACJI 3 lipca 2016 SCENA WAŚNIOWSKIE BŁONIA. ...

Festyn - Magia Nocy Świętojańskiej

Wola Łagowska (plac targowy) 26 czerwca 2016 r.  ...

Festyn Rodzinny w Baszowicach

Baszowice - 26 czerwca 2016 r.  ...

Ponad 6 milionów dla gmin: Bieliny, Bodzentyn, Łagów, Nowa Slupia, Pawłów pozyskane przez Związek Gmin Gór Świętokrzyskich

Dnia 16 czerwca br. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Uchwałą Nr 1541/16 dokonał warunkowego wyboru projektu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich pn...

Zagospodarowanie obrzeży Zalewu Brodzkiego

Wójt Gminy Brody ogłasza konkurs dla gimnazjalistów z terenu gminy Brody na koncepcję zagospodarowania obrzeży Zalewu Brodzkiego.   Szczegóły konkursu określa: - Regulamin zawarty w Załączniku - Mapka terenów do realizacji koncepcji zagospodarowani...

Wsparcie na proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw w ramach POIR

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Wdrażająca dla Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” w ramach II osi priorytetowej: „Wspar...

Konkurs: Z NATURĄ w sercu - Świętokrzyskie Źródła Wrażliwości

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłosił konkurs o dofinansowanie projektu edukacyjnego pn. „Z NATURĄ w sercu - Świętokrzyskie Źródła Wrażliwości". Mogą wziąć w nim udział samorządy oraz organizacje, działające w obszarze ochrony śro...

Poszukają kwiatu paproci

Nietypową propozycję na powitanie lata ma Akademicki Klub Turystyki Kwalifikowanej PTTK "Sabat". W nocy z 24 na 25 czerwca kielecka grupa będzie szukała kwiatu paproci podczas Nocnego Rajdu Świętojańskiego. Zapisy trwają do 22 czerwca. W trakcie ponad dziesięciokilometrowej wycieczki uc...

Ruszył konkurs Senior - WIGOR 2016

Ruszyła kolejna edycja otwartego konkursu ofert w ramach programu wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło w tym roku na jego realizację 40 mln zł. Celem strategicznym Programu jest wsparcie seniorów...


Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Bus Turystyczny

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW