2016

Konkursy dla NGO

Planowany konkurs nr POWR.02.04.00-IP.03-00-006/16 „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji" ogłaszany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Działania 2.4 Modernizacja...

Stypendia dla studentów I roku

Niejednokrotnie pomoc finansowa decyduje o tym czy maturzysta będzie mógł sobie pozwolić na rozpoczęcie studiów. Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia przyznaje stypendia dla niezamożnej młodzieży z małych miejscowości, chcącej rozpocząć studia na uczelniach wyższych. Stype...

Trwa kolejna edycja konkursu Świętokrzyski Racjonalizator

Do 29 lipca br. do Centrum Obsługi Inwestora i Przedsiębiorczości Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego można składać dokumenty w ramach VIII edycji konkursu Świętokrzyski Racjonalizator. Konkurs, którego głównym celem j...

Dotacja na otwarcie działalności

Już 11 lipca br. rozpoczyna się rekrutację do II edycji konkursu, którego celem jest udzielenie bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, pt.: „Świętokrzyska Akademia Przedsiębiorczości” realizowanego przez firmę AMD Group na podstawie umowy podpi...

Kieleckie MPK uruchamia linię na Święty Krzyż

Od 1 lipca zostaje wznowiona i przedłużona linia 200 do Świętego Krzyża. Kieleckie MPK ponownie uruchamia połączenie autobusowe, zawieszone jesienią 2015 roku. Dodatkowo, dzięki uzyskaniu zgody na wjazd autobusów na parking przed Muzeum Przyrodniczym Świętokrzyskiego Parku Narodowego...

Stypendia dla młodzieży z terenów wiejskich

Fundacja Efekt Motyla rozpoczęła nabór wniosków o stypendium naukowo-socjalne dla najzdolniejszej młodzieży zamieszkującej tereny wiejskie. Stypendium przyznane zostanie najbardziej uzdolnionym uczniom, którzy jednocześnie znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. S...

Festyn Rodzinny w Starej Słupi

2 lipca 2016 r. godz. 16:00 teren wokół remizy strażackiej ...

Konkurs na Logo dla Światowej Organizacji Turystyki

Pełnoletnie osoby kreatywne i uzdolnione artystycznie mogą spróbować swoich sił w konkursie ogłoszonym przez Światową Organizację Turystyczną na logo związane z ustanowieniem roku 2017 Międzynarodowym Rokiem Zrównoważonej Turystyki na Rzecz Rozwoju. Propozycje znaku można prz...

Spotkanie informacyjne nt. wsparcia z UE przedsięwzięć ekologicznych

Zapraszamy mieszkańców, radnych, sołtysów i przedsiębiorców z gminy Łagów na spotkanie informacyjne na temat wsparcia z Unii Europejskiej przedsięwzięć przyczyniających się do realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego. Spotkanie odbędzie się 01.07.2016 r. w...

Noc Świętojańska w Woli Łagowskiej

Nazywana również Nocą Kupały, bądź Sobótką - noc świętojańska związana z letnim przesileniem słońca i obchodzona jest podczas najkrótszej nocy w roku. To święto połączenia żywiołów, wody i ognia, słońca i księżyca, radości i miłości. Noc Świętojańska zgromadziła...


Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Bus Turystyczny

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW