2017

Spotkania informacyjne dla stowarzyszeń przed naborami grantów

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w związku z planowanym naborem wniosków w ramach wdrażania lokalnej strategii rozwoju serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe na szkolenia dla beneficjentów dotyczące grantów w ramach przedsięwzięć przewidujących następujące...


Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Bus Turystyczny

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW