2017

Zaproszenie na Walne Zebranie

Serdecznie zapraszamy na Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, które odbędzie się w dniu 22 czerwca 2017 r. o godz. 11.00 w Sali Świetlicy Środowiskowej w Pawłowie nr 45. Porządek obrad przewiduje: 1. Otwarcie obrad. 2. Stwierdzenie...

Konferencja poświęcona przyszłości Leadera/CLLD

Piotr Sadłocha - Dyrektor biura w dniu 31 maja br. uczestniczył w Brukseli w konferencji "Role of bottom-up approach renewing ESI Funds for 2021-2027". Konferencja zorganizowana została przez ELARD - organizację zrzeszającą lokalne grupy działania w Unii Europejskiej. Konferencja poświęcona by...

Informacja dotycząca wydłużenia naboru do projektu "LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie"

  Komunikat dotyczący wydłużenia naboru do projektu „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie” Informujemy, że przedłużamy termin naboru w ramach projektu „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”. Nabór trwał będzie do 14 czerwca 2017 r. 15.30. W szczeg&oac...

Strona Gminy Pawłów Samorządową Perłą Internetu 2017

Samorządy coraz częściej rozumieją, że strony internetowe ich gmin mają służyć mieszkańcom i ułatwiać ich kontakt z urzędnikami. Wymiana informacji czy możliwość załatwienia konkretnych spraw bez wychodzenia z domu to ich główne cele. W cenie jest interaktywność – co potwierdz...

Język angielski - ważna informacja

Informujemy, że w miesiącu czerwcu br. zostaną odpracowane zajęcia lekcyjne z języka angielskiego przewidziane w umowie, które nie odbyły się w roku szkolnym 2016/2017. (z przyczyn niezależnych od uczestnika). Zgodnie z umową za zajęcia w czerwcu rodzice nie ponoszą kosztów. ...

Komunikat dotyczący wydłużenia naboru do projektu LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie

  Komunikat dotyczący wydłużenia naboru do projektu „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie” Informujemy, że przedłużamy termin naboru w ramach projektu „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”. Nabór trwał będzie do 31 maja 2017 r. 15.30. W szczegó...

Udział w seminarium Linc Conference 2017

W dniach 9-12 maja br. Piotr Sadłocha Dyrektor biura przebywał w Luksemburgu na Linc Conference 2017 Leader Spirit - Empowering People, w trakcie której poznał ideą powstania i prowadzenia:- ClimEEC Eco Expert Cluaster - klaster zrzeszający SME działający w branży budownictwa pasywne...

Rusza rekrutacja do projektu na założenie firmy

Projekt „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie” skierowany jest do osób powyżej 29 roku życia (na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie ukończone 30 lat), z obszarów wiejskich z terenu woj. świętokrzyskiego, zamierzających rozpocząć prowadzenie dzia...

Dotacja w wysokości 21 000 zł na założenie działalności

Dnia 01.03.2017 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wokół Łysej Góry” jako lider projektu wraz ze Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej rozpoczęło realizację projektu: „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”. Projekt realizowany jest w partners...

Nowe inwestycje dzięki lgd

W wielką radością przekazujemy Państwu kolejne dobre informacje!!! Dzięki dotacji przyznanej za pośrednictwem naszej lokalnej grupy działania już wkrótce powstanie kilkanaście inwestycji w gminach z terenu lgd.  Poniżej zamieszczona została lista inwestycji, na realizację k...


Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Bus Turystyczny

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW