2017

Seminaria dla LGD

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli lokalnych grupy działania do wzięcia udziału w jednej z czterech konferencji, które organizujemy w następujących terminach:• 14-15 września br. w Hotelu Senator przy ul. Bankowej 7 w Starachowicach (www.h-s.pl), na której prezentowane będą doś...

Zaktualizowana lista dotacji na założenie firmy dla osób bezrobotnych i niepracujących

WYKAZ PROJEKTÓW DOTYCZĄCYCH DOTACJI dla osób w wieku 29+* w ramach działania 10.4 „Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 1. Staropolska Izba Przemysł.- Handlowa ul...

Kolejne umowy grantowe podpisane

W dniu 27 lipca br. Dyrektor biura Piotr Sadłocha, w obecności Piotra Żołądka, Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego podpisał umowę na realizację projektu grantowego w ramach Przedsięwzięcia 1.1.2. Inicjatywy służące rozwojowi przedsiębiorczości. W tym przypadku dofinansowanie...

Ważne! Zmiana umowy o przyznanie pomocy wymaga opinii LGD

  Przypominamy beneficjentom, którzy podpisali już umowy z Urzędem Marszałkowskim na rozwój firm oraz na tworzenie obiektów infrastruktury, iż chcąc wprowadzić zmiany w tejże umowie, skutkujące podpisaniem aneksu do umowy (np. przesunąć termin złożenia wniosku o pł...

Podpisanie umowy na realizację projektu w partnerstwie z Polską Siecią LGD

Janusz Bartczak - Prezes Polskiej Sieci LGD wraz z Piotrem Sadłochą - Dyrektorem biura w imieniu zarząd Polskiej Sieci podpisał umowę z FAPA na realizację projektu „Cykl seminariów „Promocja jakości życia na obszarach wiejskich oraz rozwój lokalny z uwzględnieniem potencjał...

Obowiązki przy realizacji projektów grantowych

Grantobiorców, którzy w dniu 7 lipca 2017 r. podpisali umowy na realizacje projektów grantowych w ramach Przedsięwzięcia 1.2.2 Wzmocnienie więzi społecznych zachęcamy do zapoznania sie z informacją zamieszczoną w zakładce: Granty nt. obowiązków ich rozli...

Pierwszy Grant - Festyn ziołowy w Łagowie za nami

  W sobotę, 1 lipca 2017 r. na Rynku w Łagowie odbył się pierwszy festyn dofinansowany z naszej Lokalnej Strategii Rozwoju. Wydarzenie rozpoczęło się od krótkiego wystąpienia, mającego na celu zarysowanie uczestnikom festynu, pomysłu i jego idei oraz pokazania tradycji zielarski...

TRZECI OTWARTY KONKURS OFERT dla organizacji pozarządowych

Wójt Gminy Pawłów informuje, iż na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Pawłowie zamieszczony został TRZECI OTWARTY KONKURS OFERT dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalności pożytku publicznego na realizację zadań publicznych...

Honorowy Obywatel Gminy Waśniów

7 czerwca 2017r. Radni Gminy Waśniów Uchwałą Nr XXXVII/207/2017 nadali tytuł,,Honorowego Obywatela Gminy Waśniów” ks. Janowi Mikosowi budowniczemu i twórcy Schroniska Św. Brata Alberta w Nowym Skoszynie w uznaniu dotychczasowych zasług dla Gminy Waśniów. W&oa...

Dotacje dla niepracujacych wykaz

Informujemy Państwa, iż osoby zainteresowane założeniem działalności gospodarczej: osoby bezrobotne, niezatrudnione, odchodzące z rolnictwa, powyżej 30 r. ż., będą mogły uzyskać dotacje w ramach następujących projektów:   I Staropolska Izba Przemysł.- Handlowa ul. Sienkiewicza 53, 25-0...


Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Bus Turystyczny

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW