2017

Seminaria dla LGD

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli lokalnych grupy działania do wzięcia udziału w jednej z czterech konferencji, które organizujemy w następujących terminach:• 14-15 września br. w Hotelu Senator przy ul. Bankowej 7 w Starachowicach (www.h-s.pl), na której prezentowane będą doś...

Zaktualizowana lista dotacji na założenie firmy dla osób bezrobotnych i niepracujących

WYKAZ PROJEKTÓW DOTYCZĄCYCH DOTACJI dla osób w wieku 29+* w ramach działania 10.4 „Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 1. Staropolska Izba Przemysł.- Handlowa ul...

Kolejne umowy grantowe podpisane

W dniu 27 lipca br. Dyrektor biura Piotr Sadłocha, w obecności Piotra Żołądka, Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego podpisał umowę na realizację projektu grantowego w ramach Przedsięwzięcia 1.1.2. Inicjatywy służące rozwojowi przedsiębiorczości. W tym przypadku dofinansowanie...

Ważne! Zmiana umowy o przyznanie pomocy wymaga opinii LGD

  Przypominamy beneficjentom, którzy podpisali już umowy z Urzędem Marszałkowskim na rozwój firm oraz na tworzenie obiektów infrastruktury, iż chcąc wprowadzić zmiany w tejże umowie, skutkujące podpisaniem aneksu do umowy (np. przesunąć termin złożenia wniosku o pł...

Podpisanie umowy na realizację projektu w partnerstwie z Polską Siecią LGD

Janusz Bartczak - Prezes Polskiej Sieci LGD wraz z Piotrem Sadłochą - Dyrektorem biura w imieniu zarząd Polskiej Sieci podpisał umowę z FAPA na realizację projektu „Cykl seminariów „Promocja jakości życia na obszarach wiejskich oraz rozwój lokalny z uwzględnieniem potencjał...

Obowiązki przy realizacji projektów grantowych

Grantobiorców, którzy w dniu 7 lipca 2017 r. podpisali umowy na realizacje projektów grantowych w ramach Przedsięwzięcia 1.2.2 Wzmocnienie więzi społecznych zachęcamy do zapoznania sie z informacją zamieszczoną w zakładce: Granty nt. obowiązków ich rozli...

Pierwszy Grant - Festyn ziołowy w Łagowie za nami

  W sobotę, 1 lipca 2017 r. na Rynku w Łagowie odbył się pierwszy festyn dofinansowany z naszej Lokalnej Strategii Rozwoju. Wydarzenie rozpoczęło się od krótkiego wystąpienia, mającego na celu zarysowanie uczestnikom festynu, pomysłu i jego idei oraz pokazania tradycji zielarski...

TRZECI OTWARTY KONKURS OFERT dla organizacji pozarządowych

Wójt Gminy Pawłów informuje, iż na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Pawłowie zamieszczony został TRZECI OTWARTY KONKURS OFERT dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalności pożytku publicznego na realizację zadań publicznych...

Honorowy Obywatel Gminy Waśniów

7 czerwca 2017r. Radni Gminy Waśniów Uchwałą Nr XXXVII/207/2017 nadali tytuł,,Honorowego Obywatela Gminy Waśniów” ks. Janowi Mikosowi budowniczemu i twórcy Schroniska Św. Brata Alberta w Nowym Skoszynie w uznaniu dotychczasowych zasług dla Gminy Waśniów. W&oa...

Dotacje dla niepracujacych wykaz

Informujemy Państwa, iż osoby zainteresowane założeniem działalności gospodarczej: osoby bezrobotne, niezatrudnione, odchodzące z rolnictwa, powyżej 30 r. ż., będą mogły uzyskać dotacje w ramach następujących projektów:   I Staropolska Izba Przemysł.- Handlowa ul. Sienkiewicza 53, 25-0...


Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW