2016

Gmina Waśniów przystąpiła do konkursu

Celem konkursu jest wybór 16 lokalizacji w Polsce (po jednej dla każdego województwa), na których zostaną ufundowane siłownie zewnętrzne. Wygrywa ta lokalizacja, która w danym województwie uzyska najwięcej punktów w głosowaniu internetowym. Zagło...

Pierwsze spotkanie informacyjne za nami

W dniu 15 kwietnia 2016 r. w Urzędzie Gminy w Łagowie odbyło się spotkanie skierowane dla sektora publicznego. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Urzędów Gmin z terenu lgd oraz jednostek organizacyjnych. Ponadto w spotkaniu uczestniczyli również reprezentanci organizacji p...

AGROTRAVEL 2016

W dniach od 8 do 10 kwietnia br. odbyły się już po raz ósmy Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki Agrotravel.  Głównym organizatorem imprezy była Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego. W tym roku stoisko wystawiennicz...

Mamy nowy okres programowania UE 2014-2020

Przygotowana przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność uzyskała na ocenie łącznie 211 pkt. tj. więcej niż 60 % maksymalnej możliwej do uzyskania liczby puntów. Zajęła tym samym 2 miejsce na liście rankingowej. 6 kwiet...

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

W dniu 29 marca br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Waśniowie odbyło się Zwyczajne Sprawozdawczo - Wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. W trakcie posiedzenia przedstawione zostało sprawozdanie z działalności stowarzyszenia za rok 2015. Zasadniczym punktem porządku o...


Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Bus Turystyczny

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW