2016

Zarządzenie Wójta Gminy Waśniów - w zakresie pomocy społecznej na 2016 r.

Zarządzenie Nr 41/2016 Wójta Gminy Waśniów z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej Gminy Waśniów na 2016 r. Treść Zarządzenia na stronie internetowej: http://www.wasniow.pl/...

Zarządzenie Wójta Gminy Waśniów - organizacja wypoczynku dla dzieci

Zarządzenie Nr 42/2016 Wójta Gminy Waśniów z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w 2016 roku z rodzin patologicznych. Treść Zarządzenia na stronie internetowej: http://www.was...

XVIII Dni Łagowa

Wójt Gminy Łagów zaprasza 11 czerwca 2016 r. na Pierwszy Ogólnopolski Festiwal Zielarstwa oraz XVIII Dni Łagowa i honorowego krwiodawstwa.   ...

Gminne Obchodny Dnia Dziecka

Serdecznie zapraszamy na Gminne Obchody Dnia Dziecka. ...

Agencja Rynku Rolnego poszukuje powierzchni magazynowych

Agencja Rynku Rolnego prowadzi działania stabilizacyjne na rynkach rolnych. Jednym z nich są interwencyjne zakupy mleka w proszku (OMP). W celu realizacji mechanizmu ARR poszukuje dodatkowych powierzchni magazynowych. Magazyny te powinny mieć co najmniej 400 ton powierzchni przechowalniczej...

Wsparcie dla projektów

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 3.3: „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”; poddziałania 3.3.3: „Wsparcie MŚP...

Zapraszamy na dwa jednodniowe, bezpłatne szkolenia w ramach projektu Centrum Produktu Lokalnego

Ośrodek Promowania Przesiębiorczości Rolnej w Sandomierzu zaprasza na dwa jednodniowe, bezpłatne szkolenia organizowane w ramach projektu Centrum Produktu Lokalnego. Na szkolenia zapraszane są osoby prowadzące gospodarstwa agroturystyczne, rolnicy, podmioty prowadzące działalność gastronom...

I Szerzawski Bieg Uliczny

Wójt Gminy Pawłów Marek Wojtas oraz Radny Rady Gminy w Pawłowie Tomasz Ziewiec zapraszają do udziału w I Szerzawskim Biegu Ulicznym, który odbędzie się w niedzielę, 19 czerwca, o godz. 14:00 przy Zespole Szkół w Szerzawach. W ramach zawodów przewidziane s...

"Czarownica" - opowieść z naszego regionu

24 maja br. na półkach gdańskiego wydawnictwa Oficynka dostępna jest kryminalna powieść Patryka Majzla (pochodzącego z Gór Świętokrzyskich), lokowana w Nowej Słupi i okolicach „Czarownica”. Powieść obrazowo i sensualnie przedstawia rejony Gór Świętokrzyskic...

62 Ogółnopolski Nocny Górski Rajd Świętokrzyski

Wójt Gminy Brody serdecznie zaprasza Wszystkich Mieszkańców Gminy Brody, powiatu starachowickiego oraz okolicznych miejscowości na 62 Ogólnopolski Nocny Górski Rajd Świętokrzyski „ Brody 2016".Patronat Honorowy nad Rajdem objęli Wójt Gminy Brody Marz...


Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Bus Turystyczny

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW