2017

KOMUNIKAT

  Z powodu udziału pracowników lgd w szkoleniu oraz innych spotkań wyjazdowych informujemy, iz biuro stowarzyszenia w dniu 29.09.2017 r. będzie czynne  do godz. 13:00 ...

Pierwsze warsztaty z zakresu przedsiębiorczości w ramach projektu grantowego

  Lokalna Organizacja Turystyczna Partnerstwo Ziemi Świętego Krzyża organizuje dla szkół gimnazjalnych znajdujących się na terenie LGD Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej tj. gmin Nowa Słupia, Łagów, Baćkowice, Brody Iłżeckie, Pawłów, Iwaniska, Waśnió...

Relacja z warsztatów Top Chef - młodzieżowy szef kuchni.

W dniu 25 września br. w restauracji "Oczko" w Krynkach, odbyło się pierwsze spotkanie w konkursie kulinarnym w ramach projektu grantowego pn. „Top Chef-młodzieżowy szef kuchni”. Projekt podzielony jest na kilka etapów. Tym razem sześć drużyn z gminy Brody podjęło się wyko...

Jest i kolejna inwestycja na naszym terenie

  Słowo się rzekło i jest kolejny artykuł i kolejne inwestycje na terenie naszego lgd. Tym razem w Gminie Brody dzięki środkom pozyskanym w ramach Przedsięwziecia 1.2.1 Rozwój infrastruktury służącej społecznosci lokalnej na wniosek: Stowarzyszenia Brody nad Kamienną wybudowan...

Pierwsze inwestycje dzięki środkom z LSR

Dzięki środkom pozyskanym z naszej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 powstały już trzy nowoczesne i bezpieczne place zabaw w tym: plac zabaw przy Zespole Szkół w Rudkach, Publicznej Szkole Podstawowej w Pokrzywiance oraz Zespole Szkół w Nowej Słupi. Wnioski o przy...

Szkolenia z możliwości otrzymania premii za nami

Zakończyliśmy cykl spotkań informacyjno-szkoleniowych dla mieszkańców obszaru LGD Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej. Ostatnie spotkanie odbyło się 8 września br. w Pawłowie. W spotkaniu wzięły udział osoby zainteresowane pozyskaniem dofinansowania ze środków Unii Euro...

Podpisanie umów w ramach LGD - owskie wsparcie w biznesowym starcie

W dniu 1 września br. w siedzibie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Białe Ługi” marszałek Adam Jarubas uczestniczył w uroczystym podpisaniu umów z uczestnikami projektu pn. „LGD - owskie wsparcie w biznesowym starcie” realizowanym w ramach Regionalnego...

Trwa rekrutacja na zajęcia z Języka Angielskiego w roku szkolnym 2017/2018.

  Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej do 11 września br. prowadzi rekrutację na zajęcia z nauki języka angielskiego dla dzieci w nowym roku szkolnym 2017/2018. Zajęcia odbywać się będą od października 2017 r. w różnych grupach wiekowych: 1. od przedszkola do klasy dr...

Spotkania szkoleniowo - informacyjne dla osób ubiegających się o dotację na założenie firmy

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w związku z ogłoszonym naborem wniosków zaprasza osoby zainteresowane pozyskaniem dotacji na podjęcie działalności gospodarczej na spotkania informacyjno-szkoleniowe. Uczestnicy zapoznają się z zasadami pozyskania środków oraz wymagani...

Ostateczne wyniki Komisji Oceny Wniosków

Uprzejmie informujemy, że w procesie naboru do LOWP „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie” wpłynęło 14 Biznesplanów.  Każdy Biznesplan został oceniony przez dwóch wybranych losowo członków Komisji Oceny Wniosków. Wynik oceny każdego z biznesplanu j...


Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Bus Turystyczny

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW