2021-07-21 11:04:30

Stypendia Pomostowe do zdobycia! Na maturzystów 2021 czekają stypendia na I rok wymarzonych studiów

Rozpoczęła się rekrutacja do XX edycji Programu Stypendiów Pomostowych. Ponad 500 stypendiów na pierwszy rok studiów czeka na ambitnych i zdolnych maturzystów 2021 z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne.

Roczna wysokość stypendium to 7000 zł. Przyszli studenci mogą aplikować o stypendia do 16 sierpnia. „Stypendia Pomostowe” to ogólnopolski, rozbudowany program stypendialny dla studentów na pierwszy rok studiów i dalsze lata edukacji akademickiej.

O stypendia na I rok mogą ubiegać się tegoroczni maturzyści ze wsi i małych miejscowości, osiągający dobre wyniki w nauce i pochodzący z niezamożnych rodzin (dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 1960 zł brutto), którzy rozpoczną studia dzienne w akademickich uczelniach publicznych.

Poza tym młodzi ludzie ubiegający się o stypendium powinni spełniać jeden z czterech warunków:
- pochodzić z rodziny byłego pracownika PGR,
- lub być finalistami olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej,
- pochodzić z rodziny wielodzietnej albo być wychowankami rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka,
 - lub posiadać rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej biorącej udział w programie.

Jaka jest wysokość stypendium? Stypendium pomostowe na I rok studiów wynosi 7000 zł i jest wypłacane w ratach przez 10 miesięcy roku akademickiego.
Po pierwszym roku stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki w nauce, mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów językowych, stypendiów na wyjazd na zagraniczną uczelnię, stypendiów doktoranckich. Uczestnicy programu mogą również brać udział w warsztatach, szkoleniach i konferencjach rozwijających ich kompetencje ułatwiające wejście na rynek pracy i budowanie późniejszej kariery zawodowej.

Więcej informacji: https://fundusze.ngo.pl/356947-stypendia-pomostowe-do-zdobycia-na-maturzystow-2021-czekaja-stypendia-na-i-rok-wymarzonych-studiow-356947.html

Galeria

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Szkolenia

Sprawdź naszą ofertę.

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW