2020-07-17 11:50:53

Harmonogram planowanych naborów wniosków

W pliku poniżej zamieszczony został harmonogram planowanych naborów w 2020 r. wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwolu lokalnego kierowanego przez społeczność.

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Konferencja Leader dziś i jutro

Szkoła językowa

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW